اتاق تمیز در مهندسی نرم افزار

1 سال پیش | 77 مشاهده شده

اتاق تمیز ترکیبی از روش های رسمی  لازم و طراحی با استفاده از تست آماری برای تولید نرم افزارهایی  بدون نقص تعریف می گردد.

یک توضیح بهتر:

توسعه نرم افزار بعضی از مدل ها را دنبال می کند.

یک مدل واقعا بد (اما بسیار رایج) این است:
“کد بزن و بعد اصلاح کن” یا “طراحی در صفحه کلید”.

این ها یک برنامه نویس  را وادار می کند  برای مسائلی از قبیل اینکه برنامه مورد نظر چه چیزی باید انجام دهد، الگوریتم های طراحی و  طراحی ساختمان داده ها چگونه انتخاب شود، نوشتن برنامه و دیباگ کردن برنامه همه هم زمان انجام گیرد . که این کار توسعه نرم افزار را  بسیار دشوار می کند.

مراحل توسعه به روش اتاق تمیز:
برخی از فرآیندهایی که روش توسعه اتاق تمیز را تشکیل می دهند.

تجزیه و تحلیل ملزومات: تولید و بررسی “مشخصات غیر رسمی”

طراحی سطح بالا: تبدیل الزامات به ماشین های حالت و تابع ها

طراحی جزئی تر: پالایش بیشتر توابع

کدگذاری با افزایش: توسعخ کد و تایید آن با استفاده از روش های غیر رسمی.  کامپایل کد یا تست واحد در این مرحله ممنوع است.

پیش آزمون با افزایش: تولید موارد آزمون

آزمون آماری با افزایش: کد کامپایل، لینک و تست می شود. نتایج اعتبار سنجی می شوند.پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.