تجزیه و تحلیل وظیفه سلسله مراتبی

1 سال پیش | 67 مشاهده شده

تجزیه و تحلیل وظیفه سلسله مراتبی (HTA) به منظور توصیف اقدامات مردم انجام می شود. یک توصیف متن و / یا نمودارها می تواند برای توصیف  استفاده شود.

 

 

 

 پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.