در سیستم عامل ویندوزhandles مفهوم

مارس 20, 2018 | 48 مشاهده شده


handles

در این پست به مفهوم هندل ها در ویندوز خواهم پرداخت، اینکه معادل آن در سیستم های لینوکسی چیست.

هندل یک مقدار عدد صحیح است که برای آدرس اشیاء استفاده می شود. مثلا:

[codesyntax lang=”c”]

int handle = open( "foo.txt", OTHER_STUFF_HERE );

[/codesyntax]

تعداد هندل تعداد کل هندلهای ابجکت های مختلف در جدول پروسه  است.

Handle Count

The number of object handles in the process’s object table.

برای یک برنامه، “هندل” یک نمونه از یک دستگاه، فایل یا برخی از شیء یا منبع سیستم دیگر است. این برنامه یک نمونه از منبع را با فراخوانی یک تابع مانند CreateFile یا RegOpenKey ایجاد می کند و از دستور زیر در فراخوانی های بعدی برای انجام عملیات در منبع استفاده می کند.

به طور کلی، شما هرگز واقعا اهمیتی نمیدهید که ارزش این هندل چه چیزی است که واقعا برای درخواست شما ارزش ندارد، به غیر از انتقال آن به توابع که عملیات را بر روی آن انجام می دهند. اطلاعات بیشتر


دیدگاهتان را بنویسید

Want to see your ugly mug by your comment? Get a free custom avatar at Gravatar.