دیکشنری تخصصی رشته های مختلف

2 سال پیش | 54 مشاهده شده
Amateur Radio, Computer Science, Electronic Design,stackdesign, StackDesign Blog, stackproramer

امروز در حال نگارش پایان نامه بودم، که به کلمه INHIBIT برخوردم، برای ترجمه آن بعد از کمی در جستجو در گوگل با سایت دیکشنری برساد  آشنام شدم، گفتم بهتر است، این سایت را این جا هم به اشتراک بگذارم.

من کلمه   INHIBIT gate را جستجو کردم، بخشی از نتایج  برای رشته های مختلف مشاهده می کنید. در نهایت من لفظ گیت بازدارنده را برای متن پایان نامه ام  انتخاب کردم.

رشته روانشناسی

air inhibited resin
رزین بازدارنده شده در مقابل هوا ، رزینی که سطح آن در حضور هوا دارای مواد بازدارنده باشد و پس از کاربرد توسط قلم‏مو رولر یا اسپری چسبنده نباشد و خشک شود
رشته مهندسی پليمر

alpha amylase inhibitor-1
آلفا آمیلاز اینهیبیتور ، بازدارنده آلفا آمیلاز نوع اول
رشته زيست شناسی

angiotensin convertase inhibitors
آنزیم مبدل آنژیوتانسین
رشته پزشكی

angiotensin-converting enzyme inhibitor
بازدارنده آنزیم تبدیل آنژیوتنزین
رشته زيست شناسی

anodic inhibitor
بازدارندۀ آندی
رشته مهندسی مواد
inhibit
بازداشتن جلو گیری از انجام کار
رشته مهندسی برق

inhibiting input
ورودی بازدارنده ورودی یک دریچه که از ظاهر شدن خروجی جلو گیری می کند
رشته مهندسی برق

inhibition gate
دریچه ی بازدارنده مداری که برای استفاده به عنوان کلید ، به موازات مدار تحت کنترل قرارداده می شود
رشته مهندسی برق

inhibit pulse
پالس بازداشتن پالسی که برای جلو گیری از وارونه شدن شار یا سلول مغناطیسی به کار می رود ، ضربان باز دارنده
رشته مهندسی برق

inhibit mode

مد بازدارنده

رشته مهندسی برق



پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.