ساختمان داده های انتزاعی

2 سال پیش | 68 مشاهده شده
Abstract data type

درساختمان داده برخی از ساختارهای داده به صورت انتزاعی (Abstract data type) رفتار و مقدار آنها تعریف می شوند.مثلا صف اولویت یک ساختمان داده است، که رفتار آن علاوه بر ذخیره مقدار داده، یک شاخص اولویت به آن الصاق می شود. هرچه الویت این داده مشخص بیشتر باشد، این داده مقدم تر خواهد بود. در یک نگاه کلی متدهایی چون insert، removeو update کردن جهت حذف، اضافه کردن و اپدیت کردن ساختمان داده به کار می رود.

نوع داده انتزاعی:

در علم کامپیوتر، یک نوع داده انتزاعی (ADT) یک مدل ریاضی برای انواع داده است که در آن نوع داده ها با رفتار (معناشناسی) آن از نقطه نظر کاربر داده، به ویژه از نظر مقادیر ممکن، تعریف می شود.

به صورت رسمی یک ADT ممکن است به عنوان یک "کلاس اشیاء رفتار کند که رفتار منطقی آن با مجموعه ای از ارزش ها و مجموعه ای از عملیات تعریف شده است"؛ [1] این همانند ساختار جبری در ریاضیات است. آنچه که به معنای "رفتار" است، توسط نویسنده متفاوت است، با دو نوع اصلی از مشخصات رسمی برای رفتار مشخصه اصلی (جبری) و یک مدل انتزاعی.

صف اولویت:

در علوم رایانه، یک صف اولویت، یک نوع داده انتزاعی است که مانند یک صف یا ستون معمولی است، اما علاوه بر این، هر عنصر دارای "اولویت" مرتبط با آن است. در یک صف اولویتی، یک عنصر با اولویت بالا قبل از یک عنصر با اولویت کم استفاده می شود. اگر دو عنصر دارای یک اولویت هستند، آنها به ترتیب مرتبه آنها در صف خدمت می کنند.

یکی از راه های پیاده سازی صف اولویت استفاده از ساختمان داده نوع هیپ می باشد.پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.