متناقض نمای روز تولد

2 سال پیش | 81 مشاهده شده
Birthday Paradox

امروز مسئله متناقض نمای روز تولد را مرور می کردم، یک چیز که برای من خیلی جالب بود، علی رغم فواید شهود، گاهی وقت ها شهود باعث دردسر می شود. شهود گرایی در ریاضیات تا چه حد مناسب است؟

معمولا بار اول که با این مسیله روبه رو می شویم، اکثریت افراد عدد بالای صد را محاسبه یا حدس می زنند، ولی حقیقت برای حالتی که تعداد روزها 365روز است،23 نفر می شود.

در تئوری احتمالات، مسئله تاریخ تولد یا پارادوکس تاریخ تولد به یافتن احتمال حضور بیش از دو نفر در مجموعهٔ تصادفی n نفره که تاریخ تولد یکسانی داشته باشند، مربوط است. طبق اصل لانه کبوتری این احتمال وقتی که تعداد افراد حاضر برابر با ۳۶۶ (با فرض این که سال ۳۶۵ روز است، بدون در نظر سال کبیسه) شود، مساوی ۱۰۰٪ می‌شود. اگرچه احتمال ۹۹٪ وقتی که تعداد افراد تنها برابر ۵۷ نفر است حاصل می‌شود.[۱] همچنین با احتمال ۵۰٪ حداقل دو نفر تولد یکسانی بین ۲۳ نفر دارند. این نتایج با این فرض به دست می‌آید که سال دارای ۳۶۵ روز (یعنی با در نظر نگرفتن ۳۰ اسفند) و احتمال تولد افراد در آن‌ها برابر هم باشد.

در بین فلاسفه هم اینکه واقعات ریاضیات چیست،واقعا یک توافق وجود ندارد، برای شما هم شاید جالب باشد،که فلسفه ریاضیات به دسته فلسفه منطق گرایی، شهود گرایان و صورت گرایان تقسیم شده است. برای پاسخ به این سوال واقعا هیچ نظری ندارم، باید چندین کتاب فلسفه حداقل مطالعه کرد.پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.