مشخصات سیستم های حیاتی

1 سال پیش | 57 مشاهده شده

در این پست به صورت خلاصه وار مشخصات سیستم های حیاتی بیان می شود.

سیستم های حیاتی:

در سپتامبر 1993، هواپیمایی در فرودگاه ورشو در هلند در طوفان به زمین نشست. نود ثانیه پس از نشستن بر زمین، ترمزها در سیستم ترمز کامپیوتری از کار افتادند. هواپیما از مسیر منحرف شد و آتش گرفت. تحقیقات نشان داد که سیستم ترمز بر اساس مشخصاتش به درستی عمل کرد.اما به دلیلی که این جا مطرح نمی شود، سیستم ترمز تشخیص نداد که هواپیما به زمین نشست. ویژگی امنیتی در هواپیما، توسعه سیستم ترمز را متوقف کرد زیرا اگر هواپیما در هوا باشد خطرناک است. شکست سیستم به دلیل وجود خطا در مشخصاتش بود.

در بعضی از سیستم ها شکست می تواند منجر به ضررهای اقتصادی، خرابی فیزیکی یا آسیب رسانی به زندگی انسان شود. این سیستم ها را سیستم های حیاتی می نامند. سیستم های حیاتی به دسته سیستم های حیاتی امنیتی و ماموریتی و تجاری تقسیم می شوند که در این جا فقط به مشخصات کلی سیستم های حیاتی پرداخته خواهد شد.

ویژگی های سیستم های حیاتی:

مشخصات امنیتی: فرآیند تعیین مشخصات و تضمین امنیت ، بخشی از چرخه حیات امنیتی است که در یک استاندارد  بین المللی برای مدیریت  IEC 61508 تعریف شده است.این استاندارد، ویژه سیستم های امنیتی  مثل سیستم های توقف قطار در صورت مشاهده سیگنال قرمز تهیه شده است. لازم به ذکر است مشخصات امنیتی سیستم های حیاتی به خواسته های امنیتی عملکردی و خواسته های جامعیت امنیتی تقسیم می شود.

مشخصات حفاظتی:

مشخصات سیستم های حفاظتی برای سیستم ها تا حدودی شبیه خواسته های امنیتی است. آن ها را نمی توان به صورت کمی بیان کرد و خواسته های حفاظتی معمولا خواسته های  “نبایدها” هستند که رفتارهای غیرقابل قبول سیستم را مشخص می کنند، نه عملکردهای مورد نیاز سیستم را.

مشخصات قابلیت اعتماد نرم افزار:

قابلیت اعتماد مفهوم پیچده ای است که باید در سطح سیستم در نظر گرفته شود نه در سطح  هر قطعه. چون قطعات موجود در سیستم به وابستگی دارند، شکست در یک قطعه می تواند در سراسر سیستم پخش شود و در عملیات قطعات دیگر موثر باشد. در سیستم کامپیوتری هنگام تعیین قابلیت اعتماد سیستم، سه بعد را باید در نظر گرفته شود. قابلیت  اعتماد سخت افزار، قابلیت اعتماد نرم افزار و قابلیت اعتماد اپراتور

منبع:یادداشتی از کتاب مهندسی نرم افرار نوشته یان سامرویل -مترجم جعفر نژاد قمیپاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.