مونت کردن یک فلش یا درایو در لینوکس

1 سال پیش | 3 مشاهده شده
مونت کردن

معمولا ورژن های اخیر لینوکس حافظه  فلش را که درگاه یو اس بی  می زنیم خودش شناسایی و اصطلاحا مونت یا نصب می کند ولی من قصد دارم داخل این پست روش مونت کردن درایوها یا فلش ها را از طریق خط فرمان بررسی کنم.

خوب اولین کاری که باید انجام بدهیم. دستوری به نام fdisk باید استفاده کنمب. دستور داخل خط فرمان بعد از این که فلش یا هاردهای خارجی خود را نصب کرده باشید وارد کنید.

root@debian:/home/sp# fdisk -l

خروجی آن در زیر مشاهده می کنید. کلا الان دو حافظه به سیستم عامل لینوکس متصل شده یکی که هارد خود لب تاپه که با لبیل های /dev/sdai مشاهده می کنید. مشاهده می توانید بفهمید هارد sda کلا به نه پارتیشن تقسیم شده است. sdb هم همان فلش بنده است که به سیستم عامل متصل شده است.

root@debian:/home/sp# fdisk -l
Disk /dev/sda: 596.2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x651f688f

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 616447 614400 300M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 616448 253763664 253147217 120.7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 253763665 568692979 314929315 150.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 568693041 1250259631 681566591 325G f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 568693043 799463648 230770606 110G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 799463712 961241058 161777347 77.1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 1003216375 1009106422 5890048 2.8G 83 Linux
/dev/sda8 1009106944 1045960703 36853760 17.6G 83 Linux
/dev/sda9 1045974789 1250259631 204284843 97.4G 7 HPFS/NTFS/exFAT

Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Partition 5 does not start on physical sector boundary.
Partition 7 does not start on physical sector boundary.
Partition 9 does not start on physical sector boundary.

Disk /dev/sdb: 7.2 GiB, 7744782336 bytes, 15126528 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3c4eeff4

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 63 15117164 15117102 7.2G b W95 FAT32

برای دیدن محتویات فلش من باید اصطلاحا پارتیشن مورد نظر را مونت کنم. خوب اول داخل دایرکتوری media/sp یک فولدر به نام فلش می سازم تا هنگام مونت کردن محتویات آن پارتیشن مورد نظر داخل آن کپی شود.sp اسم کاربری بنده داخل لینوکس است برای شما باید خودتون تعیین کنید.

# mkdir /media/sp/flash

بعد هم کافی است دستور مونت را استفاده کنید. مثلا من قصد دارم پارتیشن sda6 را مونت کنم.

root@debian:/home/sp# mount /dev/sda6 /media/flash
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
ntfs-3g-mount: failed to access mountpoint /media/flash: No such file or directory

حال اکر به پوشه media/sp/flash بروید محتویات این درایو را مشاهده می کنید. برای آنمونت کردن پارتیشن هم کافی است دستور زیر وارد کنید. چون لب تاپ من دو آل بوت است هشدار داده که فقط قابل خواندن است. چون ویندوز من هایبرنیت شده است. برای دائمی مونت کردن باید با فایل پیکرده بندی etc/fstab  کار کنید. امیدوارم روزهای آینده به آن بپردازم.

root@debian:/home/sp# mount /dev/sda6 /media/sp/flash
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)


این پست ترجمه آزاد این لینک است.پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.