نمایش مدلهای مختلف پایگاه داده

مارس 17, 2018 | 68 مشاهده شده


ERD model

در این پست می خواهم مدلهای مختلف پایگاه داده را به صورت بصری نگاهی بیندازیم، اهمیت این موضوع الهام گرفتن از پروژه های اپن سورس مانند وردپرس و جوملا جهت طراحی مدلهای پایگاه داده  در پروژه یمان است.

مدل ERD:

به تنظیم PHPMyAdmin خود بروید، معمولا “http: // localhost / phpmyadmin”    در وب سرور محلی شما است. پایگاه داده ای را که میخواهید تولید کنید را انتخاب کنید.
“Designer” را از آخرین آیتم منو انتخاب کنید “More” را انتخاب کنید. شما در صفحه با گزینه های مختلف برای ایجاد ERD  روبه رو می شوید.  در شکل زیر شما مدل ERD دیتابیس وردپرس مشاهده می کنید.

شکل 1:  مدل ERD دیتابیس وردپرس

از طرفی نرم افزار دیگری هم به نامMySQL workbench وجود دارد، که این امکانات را ارائه می دهد.

mysqlworkbench

شکل 2:  مدل ERD دیتابیس در محیط مای اس کیو ال ورک بنچ

نمایش مختلف دیتابیس ها به صورت تکس، جی سان، آرایه های پی اچ پی و غیره کافی است روی دیتابیس یا جدول مورد نظر کلید کرده، از export استفاده کنید. که من گزینه Texy! text  انتخاب کرده ام.

===Database wordpress

== Table structure for table wp_users

|——
|Column|Type|Null|Default
|——
|//**ID**//|bigint(20)|No|
|user_login|varchar(60)|No|
|user_pass|varchar(255)|No|
|user_nicename|varchar(50)|No|
|user_email|varchar(100)|No|
|user_url|varchar(100)|No|
|user_registered|datetime|No|0000-00-00 00:00:00
|user_activation_key|varchar(255)|No|
|user_status|int(11)|No|0
|display_name|varchar(250)|No|
== Dumping data for table wp_users

|1|stackprogramer|*************************************/|stackprogramer|stackprogramer[@]gmail.com| |2017-12-14 11:20:50| |0|stackprogramer


دیدگاهتان را بنویسید

Want to see your ugly mug by your comment? Get a free custom avatar at Gravatar.