در این پست در مورد کامن جی اس ها خواهم پرداخت.

 CommonJS یک پروژه با هدف مشخص کردن یک اکوسیستم برای جاوا اسکریپت در خارج از مرورگر است (برای مثال در سرور یا برای برنامه های دسکتاپ بومی). هدف این ماژول این است یک ماژول هایی را در جاوااسکریپت بنویسیم و بارها استفاده کنیم. یعنی برنامه ی خود را با یک کامند require  ماژول را به آن اضافه می کنیم، دیگر نیازی نیست به کد خود کدهای تکراری اضافه کنیم.
// This file is autogenerated via the `commonjs` Grunt task. You can require() this file in a CommonJS environment.
require(‘../../js/transition.js’)
require(‘../../js/alert.js’)
require(‘../../js/button.js’)
require(‘../../js/carousel.js’)
require(‘../../js/collapse.js’)
require(‘../../js/dropdown.js’)
require(‘../../js/modal.js’)
require(‘../../js/tooltip.js’)
require(‘../../js/popover.js’)
require(‘../../js/scrollspy.js’)
require(‘../../js/tab.js’)
require(‘../../js/affix.js’)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *