ماهیت باز بودن اندروید ممکن است منجر به یک مشکل بالقوه برای برخی از توسعه دهندگان شود. یعنی بدون داحتیاط، کد منبع اصلی را می توان بازیابی و اصلاح کرد. در حالی که این نگرانی برای هر توسعه دهنده وجود ندارد، برای برخی از آنها می تواند یک کابوس باشد. اینجا است که مفهوم اف اسکیت در توسعه اندروید پیش می آید.

ادامه خواندن

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


در این پست توضیحاتی در مورد ArrayList ها که در لیست ویور و کارد ویور اندروید به کار می روند ارائه خواهم کرد.

ادامه خواندن

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


جاوا زبانی است که در تعریف تابع ها و شرط ها باید چک کردن استثنا را در آن حتما رعایت کنیم در این پست به بحث throws IOException  خواهم پرداخت.

ادامه خواندن

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تمام کلاس ها را می توان به صورت انتزاعی یا کنکرت تعریف کرد. پیش فرض  ساخت کلاس کنکرت است. این به این معنی است که کلاس کنکرت می تواند (مستقیم) متغیر و متد  داشته باشد. در مقابل، انتزاعی بدان معنی است که یک کلاس نمیتواند متغیر و متدهای  خود را (مستقیم) داشته باشد.

ادامه خواندن

برچسب‌ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,