StackDesign Blog https://blog.stackprogramer.xyz Electronic,Computer,AmateurRadio|Science Tue, 06 Feb 2018 14:03:04 -0800 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 https://blog.stackprogramer.xyz/wp-content/uploads/2017/02/cropped-logo-1-32x32.png StackDesign Blog https://blog.stackprogramer.xyz 32 32 بیست چهارمین کنفرانس اپتیک و لیزر ایران https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/#respond Tue, 06 Feb 2018 13:59:17 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2340 ادامه خواندن بیست چهارمین کنفرانس اپتیک و لیزر ایران]]> هفته پیش در کنفرانس اپتیک برای ارائه مقاله کنفرانسی خودم برای اولین بار  شرکت کردم. تجربه خیلی خوبی کسب کردم، در اینجا نظرات و انتقادات خودم را به اشتراک می گذارم.

نقش کنفرانس ها در به روز بودن وایده های جدید گرفتن برای کارهای آینده:

اول از همه باید بیان کنم، برای من خیلی جالب بود، کسانی در کنفرانس شرکت کرده بودند و مقاله ارائه می کردند، که چند سال فارغ تحصیل شده بودند. علت را از آنها جویا شدم، آنها بیان کردند، کنفرانس ها در به روز نگه داشتن آنها موثر می باشد.

یک داور دیگر کار شما را نقد می کند:

بنده کارم را در زمینه ادوات گرافنی ارائه شفاهی دادم، جالب بود داور محترم از دانشگاه خواجه نصیر کار بنده را نقد می کرد، نکات جالبی را بیان می نمود، یا به عبارتی از یک زاویه دید دیگر کارم به نقد کشیده شد.

پیدا کردن دوستان جدید از دانشگاه های دیگر و دیدن دوستان قدیمی:

در کل من با دوستانی از دانشگاه بهشتی و تربیت مدرس آشنا شدم، با هم بحث هایی و تبادل دانش کردیم، که برای بنده با ارزش بود، از طرفی با دوستانی قدیمی هم در این کنفراس دیدار کردیم.

جمع بندی:

در کل شرکت در  بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک در شهرکرد برای من که کنفرانس اولی بودم، تجربه خیلی خوبی بود، توصیه می کنم در کنفرانس های آینده حتما شرکت کنید.

]]> https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 دیکشنری تخصصی رشته های مختلف https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%af%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%af%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/#respond Sun, 21 Jan 2018 16:32:13 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2334 ادامه خواندن دیکشنری تخصصی رشته های مختلف]]> امروز در حال نگارش پایان نامه بودم، که به کلمه INHIBIT برخوردم، برای ترجمه آن بعد از کمی در جستجو در گوگل با سایت دیکشنری برساد  آشنام شدم، گفتم بهتر است، این سایت را این جا هم به اشتراک بگذارم.

من کلمه   INHIBIT gate را جستجو کردم، بخشی از نتایج  برای رشته های مختلف مشاهده می کنید. در نهایت من لفظ گیت بازدارنده را برای متن پایان نامه ام  انتخاب کردم.

رشته روانشناسی

air inhibited resin
رزین بازدارنده شده در مقابل هوا ، رزینی که سطح آن در حضور هوا دارای مواد بازدارنده باشد و پس از کاربرد توسط قلم‏مو رولر یا اسپری چسبنده نباشد و خشک شود
رشته مهندسی پليمر

alpha amylase inhibitor-1
آلفا آمیلاز اینهیبیتور ، بازدارنده آلفا آمیلاز نوع اول
رشته زيست شناسی

angiotensin convertase inhibitors
آنزیم مبدل آنژیوتانسین
رشته پزشكی

angiotensin-converting enzyme inhibitor
بازدارنده آنزیم تبدیل آنژیوتنزین
رشته زيست شناسی

anodic inhibitor
بازدارندۀ آندی
رشته مهندسی مواد
inhibit
بازداشتن جلو گیری از انجام کار
رشته مهندسی برق

inhibiting input
ورودی بازدارنده ورودی یک دریچه که از ظاهر شدن خروجی جلو گیری می کند
رشته مهندسی برق

inhibition gate
دریچه ی بازدارنده مداری که برای استفاده به عنوان کلید ، به موازات مدار تحت کنترل قرارداده می شود
رشته مهندسی برق

inhibit pulse
پالس بازداشتن پالسی که برای جلو گیری از وارونه شدن شار یا سلول مغناطیسی به کار می رود ، ضربان باز دارنده
رشته مهندسی برق

inhibit mode

مد بازدارنده

رشته مهندسی برق

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%af%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/feed/ 0
حل مکعب روبیک 3در3 https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%ad%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-3%d8%af%d8%b1-3/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%ad%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-3%d8%af%d8%b1-3/#respond Wed, 27 Dec 2017 11:50:37 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2252 در این پست الگوریتم حل مکعب روبیک را به اشتراک خواهم گذاشت.

https://www.youcandothecube.com/solve-it/3-x-3-solution

 

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%ad%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9-3%d8%af%d8%b1-3/feed/ 0
ساختمان داده های انتزاعی https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9%db%8c/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9%db%8c/#respond Wed, 27 Dec 2017 11:22:59 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2246 ادامه خواندن ساختمان داده های انتزاعی]]> درساختمان داده برخی از ساختارهای داده به صورت انتزاعی (Abstract data type) رفتار و مقدار آنها تعریف می شوند.مثلا صف اولویت یک ساختمان داده است، که رفتار آن علاوه بر ذخیره مقدار داده، یک شاخص اولویت به آن الصاق می شود. هرچه الویت این داده مشخص بیشتر باشد، این داده مقدم تر خواهد بود. در یک نگاه کلی متدهایی چون insert، removeو update کردن جهت حذف، اضافه کردن و اپدیت کردن ساختمان داده به کار می رود.

نوع داده انتزاعی:

در علم کامپیوتر، یک نوع داده انتزاعی (ADT) یک مدل ریاضی برای انواع داده است که در آن نوع داده ها با رفتار (معناشناسی) آن از نقطه نظر کاربر داده، به ویژه از نظر مقادیر ممکن، تعریف می شود.

به صورت رسمی یک ADT ممکن است به عنوان یک “کلاس اشیاء رفتار کند که رفتار منطقی آن با مجموعه ای از ارزش ها و مجموعه ای از عملیات تعریف شده است”؛ [1] این همانند ساختار جبری در ریاضیات است. آنچه که به معنای “رفتار” است، توسط نویسنده متفاوت است، با دو نوع اصلی از مشخصات رسمی برای رفتار مشخصه اصلی (جبری) و یک مدل انتزاعی.

صف اولویت:

در علوم رایانه، یک صف اولویت، یک نوع داده انتزاعی است که مانند یک صف یا ستون معمولی است، اما علاوه بر این، هر عنصر دارای “اولویت” مرتبط با آن است. در یک صف اولویتی، یک عنصر با اولویت بالا قبل از یک عنصر با اولویت کم استفاده می شود. اگر دو عنصر دارای یک اولویت هستند، آنها به ترتیب مرتبه آنها در صف خدمت می کنند.

یکی از راه های پیاده سازی صف اولویت استفاده از ساختمان داده نوع هیپ می باشد.

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9%db%8c/feed/ 0
مرتب سازی مقایسه ای و شمارشی https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/#respond Wed, 13 Dec 2017 04:49:35 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2219 ادامه خواندن مرتب سازی مقایسه ای و شمارشی]]> جهت مرتب سازی یک حجم از دیتای ورودی دو مکانیزم قالب مرتب سازی شمارشی و مرتب سازی مقایسه ای وجود دارد. حد پایین مجانب مرتب سازی مقایسه ای برابر ((Θ(nlog(n است، که در الگوریتم های مرتب سازی هیپ و مرتب سازی ادغام پیاده شده اند. کاهش مجانب پایین در الگوریتم های شمارشی محقق شده است. ازجمله آن می توان مرتب سازی مبنایی نام برد.

همان طور که درکتاب الگوریتم CLRSآمده، الگوریتم به عنوان یک تکنولوژی محسوب می گردد. الگوریتم منحصر به فقط مرتب سازی نیست، زمینه های مثل پردازش تصویر و هوش مصنوعی که کاربرد آن برای ما ملموس تر است، از الگوریتم های خاص خود استفاده می کنند.

جدول1: مقایسه الگوریتم های مرتب سازی مختلف از این لینک آورده شده است.

نام بهترین میانگین بدترین حافظه پایدار مقایسه‌ای روش توضیحات
مرتب‌سازی حبابی (Bubble sort) (O(n (O(n۲ (O(۱ بله بله جابجایی Times are for best variant
Cocktail sort (O(n (O(n۲ (O(۱ بله بله جابجایی
Comb sort (O(n log n (O(n log n (O(۱ خیر بله جابجایی
Gnome sort (O(n (O(n۲ (O(۱ بله بله جابجایی
Selection sort (O(n۲ (O(n۲ (O(n۲ (O(۱ خیر بله گزینشی
Insertion sort (O(n (O(n۲ (O(۱ بله بله درجی
Shell sort (O(n log n (O(n log۲n (O(۱ خیر بله درجی Times are for best variant
Binary tree sort (O(n log n (O(n log n (O(۱ بله بله درجی
Library sort (O(n (O(n log n (O(n۲ ε+۱)n) بله بله درجی
Merge sort (O(n log n (O(n log n (O(n بله بله Merging
In-place merge sort (O(n log n (O(n log n (O(۱ بله بله Merging Times are for best variant
Heapsort (O(n log n (O(n log n (O(۱ خیر بله گزینشی
Smoothsort (O(n (O(n log n (O(۱ خیر بله گزینشی
Quicksort (O(n log n (O(n log n (O(n۲ (O(n خیر بله Partitioning Naive variants use (O(n space
Introsort (O(n log n (O(n log n (O(n log n (O(n خیر بله Hybrid
Pigeonhole sort (O(n+k (O(n+k (O(k بله خیر Indexing
Bucket sort (O(n (O(n (O(n۲ (O(k بله خیر Indexing
Counting sort (O(n+k (O(n+k (O(n+k بله خیر Indexing
Radix sort (O(nk (O(nk (O(n بله خیر Indexing
Patience sorting (O(n (O(n log n (O(n خیر بله درجی تمام زیر دنباله‌های صعودی را با (O(n log (log(n پیدا می‌کند.
]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/feed/ 0
متناقض نمای روز تولد https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/#respond Sat, 09 Dec 2017 08:09:28 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2208 ادامه خواندن متناقض نمای روز تولد]]> امروز مسئله متناقض نمای روز تولد را مرور می کردم، یک چیز که برای من خیلی جالب بود، علی رغم فواید شهود، گاهی وقت ها شهود باعث دردسر می شود. شهود گرایی در ریاضیات تا چه حد مناسب است؟

معمولا بار اول که با این مسیله روبه رو می شویم، اکثریت افراد عدد بالای صد را محاسبه یا حدس می زنند، ولی حقیقت برای حالتی که تعداد روزها 365روز است،23 نفر می شود.

در تئوری احتمالات، مسئله تاریخ تولد یا پارادوکس تاریخ تولد به یافتن احتمال حضور بیش از دو نفر در مجموعهٔ تصادفی n نفره که تاریخ تولد یکسانی داشته باشند، مربوط است. طبق اصل لانه کبوتری این احتمال وقتی که تعداد افراد حاضر برابر با ۳۶۶ (با فرض این که سال ۳۶۵ روز است، بدون در نظر سال کبیسه) شود، مساوی ۱۰۰٪ می‌شود. اگرچه احتمال ۹۹٪ وقتی که تعداد افراد تنها برابر ۵۷ نفر است حاصل می‌شود.[۱] همچنین با احتمال ۵۰٪ حداقل دو نفر تولد یکسانی بین ۲۳ نفر دارند. این نتایج با این فرض به دست می‌آید که سال دارای ۳۶۵ روز (یعنی با در نظر نگرفتن ۳۰ اسفند) و احتمال تولد افراد در آن‌ها برابر هم باشد.

در بین فلاسفه هم اینکه واقعات ریاضیات چیست،واقعا یک توافق وجود ندارد، برای شما هم شاید جالب باشد،که فلسفه ریاضیات به دسته فلسفه منطق گرایی، شهود گرایان و صورت گرایان تقسیم شده است. برای پاسخ به این سوال واقعا هیچ نظری ندارم، باید چندین کتاب فلسفه حداقل مطالعه کرد.

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/feed/ 0
الگوریتم استراسن جهت ضرب ماتریس ها https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7/#respond Wed, 25 Oct 2017 16:40:36 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2078 ادامه خواندن الگوریتم استراسن جهت ضرب ماتریس ها]]> یکی از راه های طراحی الگوریتم شکستن مسیله به زیرمسیله های کوچکتر می باشد، در کتاب های الگوریتم  این روش divide and conquer نامیده می شود. در این پست ابتدا به شرح الگوریتم استراسن و سپس پیاده سازی آن در جاوا خواهیم پرداخت.

در این لینک کد جاوا و سی پلاس پلاس الگوریتم استراسن آورده شده است.

 1. public static int[][] ikjAlgorithm(int[][] A, int[][] B) {
 2. int n = A.length;
 3.  
 4. // initialise C
 5. int[][] C = new int[n][n];
 6.  
 7. for (int i = 0; i < n; i++) {
 8. for (int k = 0; k < n; k++) {
 9. for (int j = 0; j < n; j++) {
 10. C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
 11. }
 12. }
 13. }
 14. return C;
 15. }
 16.  
 17. private static int[][] add(int[][] A, int[][] B) {
 18. int n = A.length;
 19. int[][] C = new int[n][n];
 20. for (int i = 0; i < n; i++) {
 21. for (int j = 0; j < n; j++) {
 22. C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
 23. }
 24. }
 25. return C;
 26. }
 27.  
 28. private static int[][] subtract(int[][] A, int[][] B) {
 29. int n = A.length;
 30. int[][] C = new int[n][n];
 31. for (int i = 0; i < n; i++) {
 32. for (int j = 0; j < n; j++) {
 33. C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
 34. }
 35. }
 36. return C;
 37. }
 38.  
 39. private static int nextPowerOfTwo(int n) {
 40. int log2 = (int) Math.ceil(Math.log(n) / Math.log(2));
 41. return (int) Math.pow(2, log2);
 42. }
 43.  
 44. public static int[][] strassen(ArrayList<arraylist> A,
 45. ArrayList<arraylist> B) {
 46. // Make the matrices bigger so that you can apply the strassen
 47. // algorithm recursively without having to deal with odd
 48. // matrix sizes
 49. int n = A.size();
 50. int m = nextPowerOfTwo(n);
 51. int[][] APrep = new int[m][m];
 52. int[][] BPrep = new int[m][m];
 53. for (int i = 0; i < n; i++) {
 54. for (int j = 0; j < n; j++) {
 55. APrep[i][j] = A.get(i).get(j);
 56. BPrep[i][j] = B.get(i).get(j);
 57. }
 58. }
 59.  
 60. int[][] CPrep = strassenR(APrep, BPrep);
 61. int[][] C = new int[n][n];
 62. for (int i = 0; i < n; i++) {
 63. for (int j = 0; j < n; j++) {
 64. C[i][j] = CPrep[i][j];
 65. }
 66. }
 67. return C;
 68. }
 69.  
 70. private static int[][] strassenR(int[][] A, int[][] B) {
 71. int n = A.length;
 72.  
 73. if (n <= LEAF_SIZE) {
 74. return ikjAlgorithm(A, B);
 75. } else {
 76. // initializing the new sub-matrices
 77. int newSize = n / 2;
 78. int[][] a11 = new int[newSize][newSize];
 79. int[][] a12 = new int[newSize][newSize];
 80. int[][] a21 = new int[newSize][newSize];
 81. int[][] a22 = new int[newSize][newSize];
 82.  
 83. int[][] b11 = new int[newSize][newSize];
 84. int[][] b12 = new int[newSize][newSize];
 85. int[][] b21 = new int[newSize][newSize];
 86. int[][] b22 = new int[newSize][newSize];
 87.  
 88. int[][] aResult = new int[newSize][newSize];
 89. int[][] bResult = new int[newSize][newSize];
 90.  
 91. // dividing the matrices in 4 sub-matrices:
 92. for (int i = 0; i < newSize; i++) {
 93. for (int j = 0; j < newSize; j++) {
 94. a11[i][j] = A[i][j]; // top left
 95. a12[i][j] = A[i][j + newSize]; // top right
 96. a21[i][j] = A[i + newSize][j]; // bottom left
 97. a22[i][j] = A[i + newSize][j + newSize]; // bottom right
 98.  
 99. b11[i][j] = B[i][j]; // top left
 100. b12[i][j] = B[i][j + newSize]; // top right
 101. b21[i][j] = B[i + newSize][j]; // bottom left
 102. b22[i][j] = B[i + newSize][j + newSize]; // bottom right
 103. }
 104. }
 105.  
 106. // Calculating p1 to p7:
 107. aResult = add(a11, a22);
 108. bResult = add(b11, b22);
 109. int[][] p1 = strassenR(aResult, bResult);
 110. // p1 = (a11+a22) * (b11+b22)
 111.  
 112. aResult = add(a21, a22); // a21 + a22
 113. int[][] p2 = strassenR(aResult, b11); // p2 = (a21+a22) * (b11)
 114.  
 115. bResult = subtract(b12, b22); // b12 - b22
 116. int[][] p3 = strassenR(a11, bResult);
 117. // p3 = (a11) * (b12 - b22)
 118.  
 119. bResult = subtract(b21, b11); // b21 - b11
 120. int[][] p4 = strassenR(a22, bResult);
 121. // p4 = (a22) * (b21 - b11)
 122.  
 123. aResult = add(a11, a12); // a11 + a12
 124. int[][] p5 = strassenR(aResult, b22);
 125. // p5 = (a11+a12) * (b22)
 126.  
 127. aResult = subtract(a21, a11); // a21 - a11
 128. bResult = add(b11, b12); // b11 + b12
 129. int[][] p6 = strassenR(aResult, bResult);
 130. // p6 = (a21-a11) * (b11+b12)
 131.  
 132. aResult = subtract(a12, a22); // a12 - a22
 133. bResult = add(b21, b22); // b21 + b22
 134. int[][] p7 = strassenR(aResult, bResult);
 135. // p7 = (a12-a22) * (b21+b22)
 136.  
 137. // calculating c21, c21, c11 e c22:
 138. int[][] c12 = add(p3, p5); // c12 = p3 + p5
 139. int[][] c21 = add(p2, p4); // c21 = p2 + p4
 140.  
 141. aResult = add(p1, p4); // p1 + p4
 142. bResult = add(aResult, p7); // p1 + p4 + p7
 143. int[][] c11 = subtract(bResult, p5);
 144. // c11 = p1 + p4 - p5 + p7
 145.  
 146. aResult = add(p1, p3); // p1 + p3
 147. bResult = add(aResult, p6); // p1 + p3 + p6
 148. int[][] c22 = subtract(bResult, p2);
 149. // c22 = p1 + p3 - p2 + p6
 150.  
 151. // Grouping the results obtained in a single matrix:
 152. int[][] C = new int[n][n];
 153. for (int i = 0; i < newSize; i++) {
 154. for (int j = 0; j < newSize; j++) {
 155. C[i][j] = c11[i][j];
 156. C[i][j + newSize] = c12[i][j];
 157. C[i + newSize][j] = c21[i][j];
 158. C[i + newSize][j + newSize] = c22[i][j];
 159. }
 160. }
 161. return C;
 162. }

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
نصب کرای انجین در ویندوز 8.1 https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-1/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-1/#respond Wed, 25 Oct 2017 15:03:24 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2066 ادامه خواندن نصب کرای انجین در ویندوز 8.1]]> برای نصب کرای انجین کافی است، فایل های باینری سورس کامپایل شده کرای انجین را از پی سی دانلود تهیه کرده، سپس بعد از عضویت در سایت کرای تک، لانچر آنهم نیز نصب کنید. البته قبل از نصب باید سیستم شما یک سری پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری را پشتیبانی کند، که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

البته لازم به ذکر است، سعی کنید درایورهای کارت گرافیک شما اپدیت باشد، directX11  یا نسخه های جدیدتر آن هم اپدیت شده باشد. در غیر این صورت با خطاهای کارت گرافیک از جمله خطای زیر روبه رو خواهید شد.

DirectX11Error
Fig1:DirectXError,d3d feature level 11.0 is required

Minimum:

OS: Windows Vista SP1, Windows 7 or Windows 8.1
Processor: Intel Dual-Core 2GHz or AMD Dual-Core 2GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 400 series or AMD Radeon HD 6000 series
DirectX: Version 11
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Recommended:
OS:
 Windows 7, Windows 8.1 (64-bit)
Processor: Intel Quad-Core (i5 2300) or AMD Octo-Core (FX 8150)
Memory: 8 GB RAM
Graphics:
 NVIDIA GeForce 660Ti or greater, AMD Radeon HD 7950 or greater
DirectX: Version 11
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

در نهایت برای نصب کافی است دستورات زیر که در توضیح پی سی دانلود آورده شده، به ترتیب انجام دهید. به زودی فایل ویدیو مراحل نصب در یوتیوب منتشر خواهد گشت، در اینجا نیز به اشتراک خواهد گذاشته شد.

1. فایل Setup را اجرا کنید و مراحل نصب را به پایان برسانید. در صورتی که نیاز به به روز رسانی برنامه باشد، آن را به روز رسانی کنید.
2.  پس از پایان نصب پوشه ی Crytek را در پوشه ی CRYENGINE Launcher در محل نصب برنامه کپی کنید :

C:\Program Files\Crytek\CRYENGINE Launcher

3. پوشه ی Crytek و سپس CRYENGINE_5.4 را باز کنید و فایل cryengine.cryengine را اجرا کنید.
4. در وبسایت CryEngine اکانتی بسازید و آن را فعال کنید.
5. برنامه ی CRYENIGNE Launcher را اجرا کنید و مشخصات اکانت خود را وارد کنید.
6. برنامه بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده است.

install cryengine in win8.1
1-please check requirements

Minimum:

OS: Windows Vista SP1, Windows 7 or Windows 8.1
Processor: Intel Dual-Core 2GHz or AMD Dual-Core 2GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 400 series or AMD Radeon HD 6000 series
DirectX: Version 11
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Recommended:
OS: Windows 7, Windows 8.1 (64-bit)
Processor: Intel Quad-Core (i5 2300) or AMD Octo-Core (FX 8150)
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 660Ti or greater, AMD Radeon HD 7950 or greater
DirectX: Version 11
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

2-install cryengine launcher
i installed it before

3- download compile source cryengine
copy compiled source code crytek to path launcher …..
i coppied it before

run file cryengine.cryengine
i warn you should register on website crytek, when you run laucner you should login…..

4-open launcher after some download by launcher, you can create new project

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-1/feed/ 0
شروع فصل سوم سریال آقای ربات https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa/#respond Sun, 22 Oct 2017 18:04:03 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2061 حدود اواسط ماه مهر فصل سوم سریال آقای ربات عرضه شده است، من دیروز اپیزود اول این فصل را نگاه کردم، الیوت از کاری که کرده، پشیمان شده و قصد دارد یک جورایی کارهایش را جبران کند.

]]>
https://blog.stackprogramer.xyz/fa/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
RSAکد جاوا رمزنگاری https://blog.stackprogramer.xyz/fa/rsa%da%a9%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/?&owa_medium=feed&owa_sid= https://blog.stackprogramer.xyz/fa/rsa%da%a9%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 15 Oct 2017 20:26:17 +0000 http://blog.stackprogramer.xyz/?p=2020 ادامه خواندن RSAکد جاوا رمزنگاری]]> در این پست کد الگوریتم RSA که در جاوا پیاده سازی شده آورده شده است. جاوا از طرفی یک زبان سطح بالا است، من الگوریتم را خودم توسعه دادم، تولید اعداد تصادفی اول  که در رمزنگاری مورد استفاده شده است، را بنده با تابع راندم پیاده سازی کردم، از طرفی کد این اگوریتم  از این  لینک پیدا کردم، سورس از دوره آموزش جاوا دانشگاه پرینستون است، در کل با استفاده از متدهای کاربردی جاوا از در کمتر  10 خط این الگوریتم رمزنگاری را پیاده کرده است.

در زیر کد الگوریتمRSA پریسنتون آورده شده است(االبته برای اجرا شدن در جاوا 8 کمی آن را ادیت کردم). به زودی الگوریتم RSA خود را نیز به اشتراک می گذارم. اما وقتی این نمونه از کد را دیدم، فهمیدم من خیلی بیخود به دنبال چرخ اختراع کردن و ساخت الگوریتم تولید اعداد اول تصادفی بودم، از طرفی جاوا یک زبان سطح بالا است، اکثر تابع های معروف ریاضی و الگوریتمی را دنبال می کند. این کار به عنوان یک تمرین برای بنده، مرا یاد ضرب المثل آب در کوزه است، ما گرد جهان می گردیم، انداخت.

 1. /**
 2.  *
 3.  * @author root
 4.  */
 5. /******************************************************************************
 6.  * Compilation: javac RSA.java
 7.  * Execution: java RSA N
 8.  *
 9.  * Generate an N-bit public and private RSA key and use to encrypt
 10.  * and decrypt a random message.
 11.  *
 12.  * % java RSA 50
 13.  * public = 65537
 14.  * private = 553699199426609
 15.  * modulus = 825641896390631
 16.  * message = 48194775244950
 17.  * encrpyted = 321340212160104
 18.  * decrypted = 48194775244950
 19.  *
 20.  * Known bugs (not addressed for simplicity)
 21.  * -----------------------------------------
 22.  * - It could be the case that the message >= modulus. To avoid, use
 23.  * a do-while loop to generate key until modulus happen to be exactly N bits.
 24.  *
 25.  * - It's possible that gcd(phi, publicKey) != 1 in which case
 26.  * the key generation fails. This will only happen if phi is a
 27.  * multiple of 65537. To avoid, use a do-while loop to generate
 28.  * keys until the gcd is 1.
 29.  *
 30.  ******************************************************************************/
 31. package rsa;
 32. import java.math.BigInteger;
 33. import java.security.SecureRandom;
 34.  
 35.  
 36. public class RSA {
 37. private final static BigInteger one = new BigInteger("1");
 38. private final static SecureRandom random = new SecureRandom();
 39.  
 40. private BigInteger privateKey;
 41. private BigInteger publicKey;
 42. private BigInteger modulus;
 43.  
 44. // generate an N-bit (roughly) public and private key
 45. RSA(int N) {
 46. BigInteger p = BigInteger.probablePrime(N/2, random);
 47. BigInteger q = BigInteger.probablePrime(N/2, random);
 48. BigInteger phi = (p.subtract(one)).multiply(q.subtract(one));
 49.  
 50. modulus = p.multiply(q);
 51. publicKey = new BigInteger("65537"); // common value in practice = 2^16 + 1
 52. privateKey = publicKey.modInverse(phi);
 53. }
 54.  
 55.  
 56. BigInteger encrypt(BigInteger message) {
 57. return message.modPow(publicKey, modulus);
 58. }
 59.  
 60. BigInteger decrypt(BigInteger encrypted) {
 61. return encrypted.modPow(privateKey, modulus);
 62. }
 63.  
 64. public String toString() {
 65. String s = "";
 66. s += "public = " + publicKey + "\n";
 67. s += "private = " + privateKey + "\n";
 68. s += "modulus = " + modulus;
 69. return s;
 70. }
 71.  
 72. public static void main(String[] args) {
 73. int N =256;//Integer.parseInt(args[0]);
 74. RSA key = new RSA(N);
 75. System.out.println(key);
 76.  
 77. // create random message, encrypt and decrypt
 78. BigInteger message = new BigInteger(N-1, random);
 79.  
 80. //// create message by converting string to integer
 81. // String s = "test";
 82. // byte[] bytes = s.getBytes();
 83. // BigInteger message = new BigInteger(bytes);
 84.  
 85. BigInteger encrypt = key.encrypt(message);
 86. BigInteger decrypt = key.decrypt(encrypt);
 87. System.out.println("message = " + message);
 88. System.out.println("encrypted = " + encrypt);
 89. System.out.println("decrypted = " + decrypt);
 90. }
 91. }

خروجی نتیجه الگوریتم RSA پرینستون در زیر آورده شده است.

 1. run:
 2. public = 65537
 3. private = 38553037957706795622048561907637261805796897037898883994384270202805201604705
 4. modulus = 55568639042737475305861061420766307308012766123511428788708647279215287700247
 5. message = 48125770580678036247272203275064234509058358351883292007437610813698333725711
 6. encrypted = 31176967201842786830695140106151947356284596968812745337704287887466601256271
 7. decrypted = 48125770580678036247272203275064234509058358351883292007437610813698333725711
 8. BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

کدی که بنده برای RSA توسعه دادم، برای تولید اعداد تصادفی اول از تابع راندم استفاده کرده، که در نهایت به خوبی کد بالا نشد، این جا است که اهمیت الگوریتم خوب خودش را به ما نشان می دهد، من داشتم چرخ را اختراع می کردم. نتیجه کارم خیلی بدتر شد، از این لینک سورس های هردو پروژه را می توانید دانلود کنید.

 1. /*
 2.  * Programmed by stackprogramer
 3.  * stackdesign blog
 4.  * license GPLV3
 5.  */
 6. package rsa_algorithm;
 7. import java.util.Scanner;
 8. import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
 9.  
 10.  
 11.  
 12. public class RSA_Algorithm {
 13.  
 14. public static int p;
 15. public static int q;
 16. public static int minPrimeNumerOption=(int) Math.pow(2, 15)+1;
 17. public static int maxPrimeNumerOption=(int)Math.pow(2, 16)+1;
 18. /** Checks is a positive integer is a prime number*/
 19. public static boolean isPrime(int number) {
 20. for(int check = 2; check < number; ++check) {
 21. if(number % check == 0)
 22. return false;
 23. }
 24. return true;
 25. }
 26.  
 27.  
 28. /** Generate Random Prime Number */
 29. public static int generateRandomPrime(){
 30.  
 31. int randomPrimeNumber=0;
 32. int lengthPrimeNumber=(int) Math.round( Math.sqrt(maxPrimeNumerOption-minPrimeNumerOption) - 1);
 33. randomPrimeNumber = ThreadLocalRandom.current().nextInt(1,lengthPrimeNumber);
 34. System.out.print("randomPrimeNumber=\n");
 35. System.out.print(randomPrimeNumber);
 36. System.out.print("\n");
 37. return randomPrimeNumber;
 38. }
 39.  
 40. public static boolean RandomizerPrime() {
 41.  
 42.  
 43. int indexPrime=1;
 44. boolean flagRepetition=true;
 45. int randomNumberOne=0;
 46. int randomNumberTwo=0;
 47.  
 48. while(flagRepetition){
 49. // nextInt is normally exclusive of the top value,
 50. // so add 1 to make it inclusive
 51. randomNumberOne=generateRandomPrime();
 52. randomNumberTwo =generateRandomPrime();
 53. System.out.print("randomNumberTwo=\n");
 54. System.out.print(randomNumberTwo);
 55. System.out.print("\n");
 56. if(randomNumberTwo==randomNumberOne){
 57. System.out.print("RepeatedCase=\n");
 58. System.out.print("\n");
 59. flagRepetition=true;
 60. }
 61. else{
 62. flagRepetition=false;
 63. }
 64. }
 65.  
 66.  
 67. for(int i =minPrimeNumerOption; i <=maxPrimeNumerOption; ++i) {
 68. if(isPrime(i)) {
 69. System.out.print("primeNumber=\n");
 70. System.out.println(i);
 71. if(indexPrime==randomNumberOne){
 72. p=i;
 73. System.out.print("p=\n");
 74. System.out.println(p);
 75. }
 76.  
 77. if(indexPrime==randomNumberTwo){
 78. q=i;
 79. System.out.print("q=\n");
 80. System.out.println(q);
 81. }
 82.  
 83.  
 84. indexPrime++;
 85. System.out.print("indexPrime=\n");
 86. System.out.println(indexPrime);
 87. }
 88. }
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93. return false;
 94. }
 95.  
 96. public static void main(String[] args) {
 97.  
 98. RandomizerPrime();
 99. int n=p*q;
 100. int phi=(p-1)*(q-1);
 101. int d=0;
 102. int e=0;
 103. boolean eKey=true;
 104. // System.out.print("Please enter a message");
 105. // Scanner reader=new Scanner(System.in);
 106. int message=5;//reader.nextInt();
 107.  
 108. System.out.print("Number n=\n");
 109. System.out.print(n);
 110. System.out.print("\n");
 111.  
 112.  
 113. while(eKey){
 114. e = ThreadLocalRandom.current().nextInt(phi/2,phi);
 115. if(phi%e==0)
 116. {
 117. eKey=false;
 118. }
 119. }
 120.  
 121.  
 122. boolean on=true;
 123. int i=1;
 124. while(on){
 125. if((i*e)%n==1)
 126. {
 127. d=i;
 128. on=false;
 129. }
 130. i++;
 131. }
 132. System.out.print("Number d=\n");
 133. System.out.print(d);
 134. System.out.print("\n");
 135.  
 136. //start encryption and decrypt message
 137. System.out.print("Encrytption Message=\n");
 138. int c=Math.floorMod((int)Math.pow(message, e),n);
 139. System.out.print(c);
 140. System.out.print("\n");
 141.  
 142.  
 143.  
 144. System.out.print("decrytption Message=\n");
 145. System.out.print(Math.floorMod((int)Math.pow(c, d),n));
 146. System.out.print("\n");
 147.  
 148.  
 149.  
 150.  
 151. }
 152.  
 153.  
 154.  
 155. }

خروجی الگوریتم هم در زیر مشاهده می کنید.

 1. run:
 2. randomPrimeNumber=
 3. 54
 4. randomPrimeNumber=
 5. 62
 6. randomNumberTwo=
 7. 62
 8. primeNumber=
 9. 32771
 10. indexPrime=
 11. 2
 12. primeNumber=
 13. 32779
 14. indexPrime=
 15. 3
 16. primeNumber=
 17. 32783
 18. indexPrime=
 19. 4
 20. primeNumber=
 21. 32789
 22. indexPrime=
 23. 5
 24. primeNumber=
 25. 32797
 26. indexPrime=
 27. 6
 28. primeNumber=
 29. 32801
 30. indexPrime=
 31. 7
 32. primeNumber=
 33. 32803
 34. indexPrime=
 35. 8
 36. primeNumber=
 37. 32831
 38. indexPrime=
 39. 9
 40. primeNumber=
 41. 32833
 42. indexPrime=
 43. 10
 44. primeNumber=
 45. 32839
 46. indexPrime=
 47. 11
 48. primeNumber=
 49. 32843
 50. indexPrime=
 51. 12
 52. primeNumber=
 53. 32869
 54. indexPrime=
 55. 13
 56. primeNumber=
 57. 32887
 58. indexPrime=
 59. 14
 60. primeNumber=
 61. 32909
 62. indexPrime=
 63. 15
 64. primeNumber=
 65. 32911
 66. indexPrime=
 67. 16
 68. primeNumber=
 69. 32917
 70. indexPrime=
 71. 17
 72. primeNumber=
 73. 32933
 74. indexPrime=
 75. 18
 76. primeNumber=
 77. 32939
 78. indexPrime=
 79. 19
 80. primeNumber=
 81. 32941
 82. indexPrime=
 83. 20
 84. primeNumber=
 85. 32957
 86. indexPrime=
 87. 21
 88. primeNumber=
 89. 32969
 90. indexPrime=
 91. 22
 92. primeNumber=
 93. 32971
 94. indexPrime=
 95. 23
 96. primeNumber=
 97. 32983
 98. indexPrime=
 99. 24
 100. primeNumber=
 101. 32987
 102. indexPrime=
 103. 25
 104. primeNumber=
 105. 32993
 106. indexPrime=
 107. 26
 108. primeNumber=
 109. 32999
 110. indexPrime=
 111. 27
 112. primeNumber=
 113. 33013
 114. indexPrime=
 115. 28
 116. primeNumber=
 117. 33023
 118. indexPrime=
 119. 29
 120. primeNumber=
 121. 33029
 122. indexPrime=
 123. 30
 124. primeNumber=
 125. 33037
 126. indexPrime=
 127. 31
 128. primeNumber=
 129. 33049
 130. indexPrime=
 131. 32
 132. primeNumber=
 133. 33053
 134. indexPrime=
 135. 33
 136. primeNumber=
 137. 33071
 138. indexPrime=
 139. 34
 140. primeNumber=
 141. 33073
 142. indexPrime=
 143. 35
 144. primeNumber=
 145. 33083
 146. indexPrime=
 147. 36
 148. primeNumber=
 149. 33091
 150. indexPrime=
 151. 37
 152. primeNumber=
 153. 33107
 154. indexPrime=
 155. 38
 156. primeNumber=
 157. 33113
 158. indexPrime=
 159. 39
 160. primeNumber=
 161. 33119
 162. indexPrime=
 163. 40
 164. primeNumber=
 165. 33149
 166. indexPrime=
 167. 41
 168. primeNumber=
 169. 33151
 170. indexPrime=
 171. 42
 172. primeNumber=
 173. 33161
 174. indexPrime=
 175. 43
 176. primeNumber=
 177. 33179
 178. indexPrime=
 179. 44
 180. primeNumber=
 181. 33181
 182. indexPrime=
 183. 45
 184. primeNumber=
 185. 33191
 186. indexPrime=
 187. 46
 188. primeNumber=
 189. 33199
 190. indexPrime=
 191. 47
 192. primeNumber=
 193. 33203
 194. indexPrime=
 195. 48
 196. primeNumber=
 197. 33211
 198. indexPrime=
 199. 49
 200. primeNumber=
 201. 33223
 202. indexPrime=
 203. 50
 204. primeNumber=
 205. 33247
 206. indexPrime=
 207. 51
 208. primeNumber=
 209. 33287
 210. indexPrime=
 211. 52
 212. primeNumber=
 213. 33289
 214. indexPrime=
 215. 53
 216. primeNumber=
 217. 33301
 218. indexPrime=
 219. 54
 220. primeNumber=
 221. 33311
 222. p=
 223. 33311
 224. indexPrime=
 225. 55
 226. primeNumber=
 227. 33317
 228. indexPrime=
 229. 56
 230. primeNumber=
 231. 33329
 232. indexPrime=
 233. 57
 234. primeNumber=
 235. 33331
 236. indexPrime=
 237. 58
 238. primeNumber=
 239. 33343
 240. indexPrime=
 241. 59
 242. primeNumber=
 243. 33347
 244. indexPrime=
 245. 60
 246. primeNumber=
 247. 33349
 248. indexPrime=
 249. 61
 250. primeNumber=
 251. 33353
 252. indexPrime=
 253. 62
 254. primeNumber=
 255. 33359
 256. q=
 257. 33359
 258. indexPrime=
 259. 63
 260. primeNumber=
 261. 33377
 262. indexPrime=
 263. 64
 264. primeNumber=
 265. 33391
 266. indexPrime=
 267. 65
 268. primeNumber=
 269. 33403
 270. indexPrime=
 271. 66
 272. primeNumber=
 273. 33409
 274. indexPrime=
 275. 67
 276. primeNumber=
 277. 33413
 278. indexPrime=
 279. 68
 280. primeNumber=
 281. 33427
 282. indexPrime=
 283. 69
 284. primeNumber=
 285. 33457
 286. indexPrime=
 287. 70
 288. primeNumber=
 289. 33461
 290. indexPrime=
 291. 71
 292. primeNumber=
 293. 33469
 294. indexPrime=
 295. 72
 296. primeNumber=
 297. 33479
 298. indexPrime=
 299. 73
 300. primeNumber=
 301. 33487
 302. indexPrime=
 303. 74
 304. primeNumber=
 305. 33493
 306. indexPrime=
 307. 75
 308. primeNumber=
 309. 33503
 310. indexPrime=
 311. 76
 312. primeNumber=
 313. 33521
 314. indexPrime=
 315. 77
 316. primeNumber=
 317. 33529
 318. indexPrime=
 319. 78
 320. primeNumber=
 321. 33533
 322. indexPrime=
 323. 79
 324. primeNumber=
 325. 33547
 326. indexPrime=
 327. 80
 328. primeNumber=
 329. 33563
 330. indexPrime=
 331. 81
 332. primeNumber=
 333. 33569
 334. indexPrime=
 335. 82
 336. primeNumber=
 337. 33577
 338. indexPrime=
 339. 83
 340. primeNumber=
 341. 33581
 342. indexPrime=
 343. 84
 344. primeNumber=
 345. 33587
 346. indexPrime=
 347. 85
 348. primeNumber=
 349. 33589
 350. indexPrime=
 351. 86
 352. primeNumber=
 353. 33599
 354. indexPrime=
 355. 87
 356. primeNumber=
 357. 33601
 358. indexPrime=
 359. 88
 360. primeNumber=
 361. 33613
 362. indexPrime=
 363. 89
 364. primeNumber=
 365. 33617
 366. indexPrime=
 367. 90
 368. primeNumber=
 369. 33619
 370. indexPrime=
 371. 91
 372. primeNumber=
 373. 33623
 374. indexPrime=
 375. 92
 376. primeNumber=
 377. 33629
 378. indexPrime=
 379. 93
 380. primeNumber=
 381. 33637
 382. indexPrime=
 383. 94
 384. primeNumber=
 385. 33641
 386. indexPrime=
 387. 95
 388. primeNumber=
 389. 33647
 390. indexPrime=
 391. 96
 392. primeNumber=
 393. 33679
 394. indexPrime=
 395. 97
 396. primeNumber=
 397. 33703
 398. indexPrime=
 399. 98
 400. primeNumber=
 401. 33713
 402. indexPrime=
 403. 99
 404. primeNumber=
 405. 33721
 406. indexPrime=
 407. 100
 408. primeNumber=
 409. 33739
 410. indexPrime=
 411. 101
 412. primeNumber=
 413. 33749
 414. indexPrime=
 415. 102
 416. primeNumber=
 417. 33751
 418. indexPrime=
 419. 103
 420. primeNumber=
 421. 33757
 422. indexPrime=
 423. 104
 424. primeNumber=
 425. 33767
 426. indexPrime=
 427. 105
 428. primeNumber=
 429. 33769
 430. indexPrime=
 431. 106
 432. primeNumber=
 433. 33773
 434. indexPrime=
 435. 107
 436. primeNumber=
 437. 33791
 438. indexPrime=
 439. 108
 440. primeNumber=
 441. 33797
 442. indexPrime=
 443. 109
 444. primeNumber=
 445. 33809
 446. indexPrime=
 447. 110
 448. primeNumber=
 449. 33811
 450. indexPrime=
 451. 111
 452. primeNumber=
 453. 33827
 454. indexPrime=
 455. 112
 456. primeNumber=
 457. 33829
 458. indexPrime=
 459. 113
 460. primeNumber=
 461. 33851
 462. indexPrime=
 463. 114
 464. primeNumber=
 465. 33857
 466. indexPrime=
 467. 115
 468. primeNumber=
 469. 33863
 470. indexPrime=
 471. 116
 472. primeNumber=
 473. 33871
 474. indexPrime=
 475. 117
 476. primeNumber=
 477. 33889
 478. indexPrime=
 479. 118
 480. primeNumber=
 481. 33893
 482. indexPrime=
 483. 119
 484. primeNumber=
 485. 33911
 486. indexPrime=
 487. 120
 488. primeNumber=
 489. 33923
 490. indexPrime=
 491. 121
 492. primeNumber=
 493. 33931
 494. indexPrime=
 495. 122
 496. primeNumber=
 497. 33937
 498. indexPrime=
 499. 123
 500. primeNumber=
 501. 33941
 502. indexPrime=
 503. 124
 504. primeNumber=
 505. 33961
 506. indexPrime=
 507. 125
 508. primeNumber=
 509. 33967
 510. indexPrime=
 511. 126
 512. primeNumber=
 513. 33997
 514. indexPrime=
 515. 127
 516. primeNumber=
 517. 34019
 518. indexPrime=
 519. 128
 520. primeNumber=
 521. 34031
 522. indexPrime=
 523. 129
 524. primeNumber=
 525. 34033
 526. indexPrime=
 527. 130
 528. primeNumber=
 529. 34039
 530. indexPrime=
 531. 131
 532. primeNumber=
 533. 34057
 534. indexPrime=
 535. 132
 536. primeNumber=
 537. 34061
 538. indexPrime=
 539. 133
 540. primeNumber=
 541. 34123
 542. indexPrime=
 543. 134
 544. primeNumber=
 545. 34127
 546. indexPrime=
 547. 135
 548. primeNumber=
 549. 34129
 550. indexPrime=
 551. 136
 552. primeNumber=
 553. 34141
 554. indexPrime=
 555. 137
 556. primeNumber=
 557. 34147
 558. indexPrime=
 559. 138
 560. primeNumber=
 561. 34157
 562. indexPrime=
 563. 139
 564. primeNumber=
 565. 34159
 566. indexPrime=
 567. 140
 568. primeNumber=
 569. 34171
 570. indexPrime=
 571. 141
 572. primeNumber=
 573. 34183
 574. indexPrime=
 575. 142
 576. primeNumber=
 577. 34211
 578. indexPrime=
 579. 143
 580. primeNumber=
 581. 34213
 582. indexPrime=
 583. 144
 584. primeNumber=
 585. 34217
 586. indexPrime=
 587. 145
 588. primeNumber=
 589. 34231
 590. indexPrime=
 591. 146
 592. primeNumber=
 593. 34253
 594. indexPrime=
 595. 147
 596. primeNumber=
 597. 34259
 598. indexPrime=
 599. 148
 600. primeNumber=
 601. 34261
 602. indexPrime=
 603. 149
 604. primeNumber=
 605. 34267
 606. indexPrime=
 607. 150
 608. primeNumber=
 609. 34273
 610. indexPrime=
 611. 151
 612. primeNumber=
 613. 34283
 614. indexPrime=
 615. 152
 616. primeNumber=
 617. 34297
 618. indexPrime=
 619. 153
 620. primeNumber=
 621. 34301
 622. indexPrime=
 623. 154
 624. primeNumber=
 625. 34303
 626. indexPrime=
 627. 155
 628. primeNumber=
 629. 34313
 630. indexPrime=
 631. 156
 632. primeNumber=
 633. 34319
 634. indexPrime=
 635. 157
 636. primeNumber=
 637. 34327
 638. indexPrime=
 639. 158
 640. primeNumber=
 641. 34337
 642. indexPrime=
 643. 159
 644. primeNumber=
 645. 34351
 646. indexPrime=
 647. 160
 648. primeNumber=
 649. 34361
 650. indexPrime=
 651. 161
 652. primeNumber=
 653. 34367
 654. indexPrime=
 655. 162
 656. primeNumber=
 657. 34369
 658. indexPrime=
 659. 163
 660. primeNumber=
 661. 34381
 662. indexPrime=
 663. 164
 664. primeNumber=
 665. 34403
 666. indexPrime=
 667. 165
 668. primeNumber=
 669. 34421
 670. indexPrime=
 671. 166
 672. primeNumber=
 673. 34429
 674. indexPrime=
 675. 167
 676. primeNumber=
 677. 34439
 678. indexPrime=
 679. 168
 680. primeNumber=
 681. 34457
 682. indexPrime=
 683. 169
 684. primeNumber=
 685. 34469
 686. indexPrime=
 687. 170
 688. primeNumber=
 689. 34471
 690. indexPrime=
 691. 171
 692. primeNumber=
 693. 34483
 694. indexPrime=
 695. 172
 696. primeNumber=
 697. 34487
 698. indexPrime=
 699. 173
 700. primeNumber=
 701. 34499
 702. indexPrime=
 703. 174
 704. primeNumber=
 705. 34501
 706. indexPrime=
 707. 175
 708. primeNumber=
 709. 34511
 710. indexPrime=
 711. 176
 712. primeNumber=
 713. 34513
 714. indexPrime=
 715. 177
 716. primeNumber=
 717. 34519
 718. indexPrime=
 719. 178
 720. primeNumber=
 721. 34537
 722. indexPrime=
 723. 179
 724. primeNumber=
 725. 34543
 726. indexPrime=
 727. 180
 728. primeNumber=
 729. 34549
 730. indexPrime=
 731. 181
 732. primeNumber=
 733. 34583
 734. indexPrime=
 735. 182
 736. primeNumber=
 737. 34589
 738. indexPrime=
 739. 183
 740. primeNumber=
 741. 34591
 742. indexPrime=
 743. 184
 744. primeNumber=
 745. 34603
 746. indexPrime=
 747. 185
 748. primeNumber=
 749. 34607
 750. indexPrime=
 751. 186
 752. primeNumber=
 753. 34613
 754. indexPrime=
 755. 187
 756. primeNumber=
 757. 34631
 758. indexPrime=
 759. 188
 760. primeNumber=
 761. 34649
 762. indexPrime=
 763. 189
 764. primeNumber=
 765. 34651
 766. indexPrime=
 767. 190
 768. primeNumber=
 769. 34667
 770. indexPrime=
 771. 191
 772. primeNumber=
 773. 34673
 774. indexPrime=
 775. 192
 776. primeNumber=
 777. 34679
 778. indexPrime=
 779. 193
 780. primeNumber=
 781. 34687
 782. indexPrime=
 783. 194
 784. primeNumber=
 785. 34693
 786. indexPrime=
 787. 195
 788. primeNumber=
 789. 34703
 790. indexPrime=
 791. 196
 792. primeNumber=
 793. 34721
 794. indexPrime=
 795. 197
 796. primeNumber=
 797. 34729
 798. indexPrime=
 799. 198
 800. primeNumber=
 801. 34739
 802. indexPrime=
 803. 199
 804. primeNumber=
 805. 34747
 806. indexPrime=
 807. 200
 808. primeNumber=
 809. 34757
 810. indexPrime=
 811. 201
 812. primeNumber=
 813. 34759
 814. indexPrime=
 815. 202
 816. primeNumber=
 817. 34763
 818. indexPrime=
 819. 203
 820. primeNumber=
 821. 34781
 822. indexPrime=
 823. 204
 824. primeNumber=
 825. 34807
 826. indexPrime=
 827. 205
 828. primeNumber=
 829. 34819
 830. indexPrime=
 831. 206
 832. primeNumber=
 833. 34841
 834. indexPrime=
 835. 207
 836. primeNumber=
 837. 34843
 838. indexPrime=
 839. 208
 840. primeNumber=
 841. 34847
 842. indexPrime=
 843. 209
 844. primeNumber=
 845. 34849
 846. indexPrime=
 847. 210
 848. primeNumber=
 849. 34871
 850. indexPrime=
 851. 211
 852. primeNumber=
 853. 34877
 854. indexPrime=
 855. 212
 856. primeNumber=
 857. 34883
 858. indexPrime=
 859. 213
 860. primeNumber=
 861. 34897
 862. indexPrime=
 863. 214
 864. primeNumber=
 865. 34913
 866. indexPrime=
 867. 215
 868. primeNumber=
 869. 34919
 870. indexPrime=
 871. 216
 872. primeNumber=
 873. 34939
 874. indexPrime=
 875. 217
 876. primeNumber=
 877. 34949
 878. indexPrime=
 879. 218
 880. primeNumber=
 881. 34961
 882. indexPrime=
 883. 219
 884. primeNumber=
 885. 34963
 886. indexPrime=
 887. 220
 888. primeNumber=
 889. 34981
 890. indexPrime=
 891. 221
 892. primeNumber=
 893. 35023
 894. indexPrime=
 895. 222
 896. primeNumber=
 897. 35027
 898. indexPrime=
 899. 223
 900. primeNumber=
 901. 35051
 902. indexPrime=
 903. 224
 904. primeNumber=
 905. 35053
 906. indexPrime=
 907. 225
 908. primeNumber=
 909. 35059
 910. indexPrime=
 911. 226
 912. primeNumber=
 913. 35069
 914. indexPrime=
 915. 227
 916. primeNumber=
 917. 35081
 918. indexPrime=
 919. 228
 920. primeNumber=
 921. 35083
 922. indexPrime=
 923. 229
 924. primeNumber=
 925. 35089
 926. indexPrime=
 927. 230
 928. primeNumber=
 929. 35099
 930. indexPrime=
 931. 231
 932. primeNumber=
 933. 35107
 934. indexPrime=
 935. 232
 936. primeNumber=
 937. 35111
 938. indexPrime=
 939. 233
 940. primeNumber=
 941. 35117
 942. indexPrime=
 943. 234
 944. primeNumber=
 945. 35129
 946. indexPrime=
 947. 235
 948. primeNumber=
 949. 35141
 950. indexPrime=
 951. 236
 952. primeNumber=
 953. 35149
 954. indexPrime=
 955. 237
 956. primeNumber=
 957. 35153
 958. indexPrime=
 959. 238
 960. primeNumber=
 961. 35159
 962. indexPrime=
 963. 239
 964. primeNumber=
 965. 35171
 966. indexPrime=
 967. 240
 968. primeNumber=
 969. 35201
 970. indexPrime=
 971. 241
 972. primeNumber=
 973. 35221
 974. indexPrime=
 975. 242
 976. primeNumber=
 977. 35227
 978. indexPrime=
 979. 243
 980. primeNumber=
 981. 35251
 982. indexPrime=
 983. 244
 984. primeNumber=
 985. 35257
 986. indexPrime=
 987. 245
 988. primeNumber=
 989. 35267
 990. indexPrime=
 991. 246
 992. primeNumber=
 993. 35279
 994. indexPrime=
 995. 247
 996. primeNumber=
 997. 35281
 998. indexPrime=
 999. 248
 1000. primeNumber=
 1001. 35291
 1002. indexPrime=
 1003. 249
 1004. primeNumber=
 1005. 35311
 1006. indexPrime=
 1007. 250
 1008. primeNumber=
 1009. 35317
 1010. indexPrime=
 1011. 251
 1012. primeNumber=
 1013. 35323
 1014. indexPrime=
 1015. 252
 1016. primeNumber=
 1017. 35327
 1018. indexPrime=
 1019. 253
 1020. primeNumber=
 1021. 35339
 1022. indexPrime=
 1023. 254
 1024. primeNumber=
 1025. 35353
 1026. indexPrime=
 1027. 255
 1028. primeNumber=
 1029. 35363
 1030. indexPrime=
 1031. 256
 1032. primeNumber=
 1033. 35381
 1034. indexPrime=
 1035. 257
 1036. primeNumber=
 1037. 35393
 1038. indexPrime=
 1039. 258
 1040. primeNumber=
 1041. 35401
 1042. indexPrime=
 1043. 259
 1044. primeNumber=
 1045. 35407
 1046. indexPrime=
 1047. 260
 1048. primeNumber=
 1049. 35419
 1050. indexPrime=
 1051. 261
 1052. primeNumber=
 1053. 35423
 1054. indexPrime=
 1055. 262
 1056. primeNumber=
 1057. 35437
 1058. indexPrime=
 1059. 263
 1060. primeNumber=
 1061. 35447
 1062. indexPrime=
 1063. 264
 1064. primeNumber=
 1065. 35449
 1066. indexPrime=
 1067. 265
 1068. primeNumber=
 1069. 35461
 1070. indexPrime=
 1071. 266
 1072. primeNumber=
 1073. 35491
 1074. indexPrime=
 1075. 267
 1076. primeNumber=
 1077. 35507
 1078. indexPrime=
 1079. 268
 1080. primeNumber=
 1081. 35509
 1082. indexPrime=
 1083. 269
 1084. primeNumber=
 1085. 35521
 1086. indexPrime=
 1087. 270
 1088. primeNumber=
 1089. 35527
 1090. indexPrime=
 1091. 271
 1092. primeNumber=
 1093. 35531
 1094. indexPrime=
 1095. 272
 1096. primeNumber=
 1097. 35533
 1098. indexPrime=
 1099. 273
 1100. primeNumber=
 1101. 35537
 1102. indexPrime=
 1103. 274
 1104. primeNumber=
 1105. 35543
 1106. indexPrime=
 1107. 275
 1108. primeNumber=
 1109. 35569
 1110. indexPrime=
 1111. 276
 1112. primeNumber=
 1113. 35573
 1114. indexPrime=
 1115. 277
 1116. primeNumber=
 1117. 35591
 1118. indexPrime=
 1119. 278
 1120. primeNumber=
 1121. 35593
 1122. indexPrime=
 1123. 279
 1124. primeNumber=
 1125. 35597
 1126. indexPrime=
 1127. 280
 1128. primeNumber=
 1129. 35603
 1130. indexPrime=
 1131. 281
 1132. primeNumber=
 1133. 35617
 1134. indexPrime=
 1135. 282
 1136. primeNumber=
 1137. 35671
 1138. indexPrime=
 1139. 283
 1140. primeNumber=
 1141. 35677
 1142. indexPrime=
 1143. 284
 1144. primeNumber=
 1145. 35729
 1146. indexPrime=
 1147. 285
 1148. primeNumber=
 1149. 35731
 1150. indexPrime=
 1151. 286
 1152. primeNumber=
 1153. 35747
 1154. indexPrime=
 1155. 287
 1156. primeNumber=
 1157. 35753
 1158. indexPrime=
 1159. 288
 1160. primeNumber=
 1161. 35759
 1162. indexPrime=
 1163. 289
 1164. primeNumber=
 1165. 35771
 1166. indexPrime=
 1167. 290
 1168. primeNumber=
 1169. 35797
 1170. indexPrime=
 1171. 291
 1172. primeNumber=
 1173. 35801
 1174. indexPrime=
 1175. 292
 1176. primeNumber=
 1177. 35803
 1178. indexPrime=
 1179. 293
 1180. primeNumber=
 1181. 35809
 1182. indexPrime=
 1183. 294
 1184. primeNumber=
 1185. 35831
 1186. indexPrime=
 1187. 295
 1188. primeNumber=
 1189. 35837
 1190. indexPrime=
 1191. 296
 1192. primeNumber=
 1193. 35839
 1194. indexPrime=
 1195. 297
 1196. primeNumber=
 1197. 35851
 1198. indexPrime=
 1199. 298
 1200. primeNumber=
 1201. 35863
 1202. indexPrime=
 1203. 299
 1204. primeNumber=
 1205. 35869
 1206. indexPrime=
 1207. 300
 1208. primeNumber=
 1209. 35879
 1210. indexPrime=
 1211. 301
 1212. primeNumber=
 1213. 35897
 1214. indexPrime=
 1215. 302
 1216. primeNumber=
 1217. 35899
 1218. indexPrime=
 1219. 303
 1220. primeNumber=
 1221. 35911
 1222. indexPrime=
 1223. 304
 1224. primeNumber=
 1225. 35923
 1226. indexPrime=
 1227. 305
 1228. primeNumber=
 1229. 35933
 1230. indexPrime=
 1231. 306
 1232. primeNumber=
 1233. 35951
 1234. indexPrime=
 1235. 307
 1236. primeNumber=
 1237. 35963
 1238. indexPrime=
 1239. 308
 1240. primeNumber=
 1241. 35969
 1242. indexPrime=
 1243. 309
 1244. primeNumber=
 1245. 35977
 1246. indexPrime=
 1247. 310
 1248. primeNumber=
 1249. 35983
 1250. indexPrime=
 1251. 311
 1252. primeNumber=
 1253. 35993
 1254. indexPrime=
 1255. 312
 1256. primeNumber=
 1257. 35999
 1258. indexPrime=
 1259. 313
 1260. primeNumber=
 1261. 36007
 1262. indexPrime=
 1263. 314
 1264. primeNumber=
 1265. 36011
 1266. indexPrime=
 1267. 315
 1268. primeNumber=
 1269. 36013
 1270. indexPrime=
 1271. 316
 1272. primeNumber=
 1273. 36017
 1274. indexPrime=
 1275. 317
 1276. primeNumber=
 1277. 36037
 1278. indexPrime=
 1279. 318
 1280. primeNumber=
 1281. 36061
 1282. indexPrime=
 1283. 319
 1284. primeNumber=
 1285. 36067
 1286. indexPrime=
 1287. 320
 1288. primeNumber=
 1289. 36073
 1290. indexPrime=
 1291. 321
 1292. primeNumber=
 1293. 36083
 1294. indexPrime=
 1295. 322
 1296. primeNumber=
 1297. 36097
 1298. indexPrime=
 1299. 323
 1300. primeNumber=
 1301. 36107
 1302. indexPrime=
 1303. 324
 1304. primeNumber=
 1305. 36109
 1306. indexPrime=
 1307. 325
 1308. primeNumber=
 1309. 36131
 1310. indexPrime=
 1311. 326
 1312. primeNumber=
 1313. 36137
 1314. indexPrime=
 1315. 327
 1316. primeNumber=
 1317. 36151
 1318. indexPrime=
 1319. 328
 1320. primeNumber=
 1321. 36161
 1322. indexPrime=
 1323. 329
 1324. primeNumber=
 1325. 36187
 1326. indexPrime=
 1327. 330
 1328. primeNumber=
 1329. 36191
 1330. indexPrime=
 1331. 331
 1332. primeNumber=
 1333. 36209
 1334. indexPrime=
 1335. 332
 1336. primeNumber=
 1337. 36217
 1338. indexPrime=
 1339. 333
 1340. primeNumber=
 1341. 36229
 1342. indexPrime=
 1343. 334
 1344. primeNumber=
 1345. 36241
 1346. indexPrime=
 1347. 335
 1348. primeNumber=
 1349. 36251
 1350. indexPrime=
 1351. 336
 1352. primeNumber=
 1353. 36263
 1354. indexPrime=
 1355. 337
 1356. primeNumber=
 1357. 36269
 1358. indexPrime=
 1359. 338
 1360. primeNumber=
 1361. 36277
 1362. indexPrime=
 1363. 339
 1364. primeNumber=
 1365. 36293
 1366. indexPrime=
 1367. 340
 1368. primeNumber=
 1369. 36299
 1370. indexPrime=
 1371. 341
 1372. primeNumber=
 1373. 36307
 1374. indexPrime=
 1375. 342
 1376. primeNumber=
 1377. 36313
 1378. indexPrime=
 1379. 343
 1380. primeNumber=
 1381. 36319
 1382. indexPrime=
 1383. 344
 1384. primeNumber=
 1385. 36341
 1386. indexPrime=
 1387. 345
 1388. primeNumber=
 1389. 36343
 1390. indexPrime=
 1391. 346
 1392. primeNumber=
 1393. 36353
 1394. indexPrime=
 1395. 347
 1396. primeNumber=
 1397. 36373
 1398. indexPrime=
 1399. 348
 1400. primeNumber=
 1401. 36383
 1402. indexPrime=
 1403. 349
 1404. primeNumber=
 1405. 36389
 1406. indexPrime=
 1407. 350
 1408. primeNumber=
 1409. 36433
 1410. indexPrime=
 1411. 351
 1412. primeNumber=
 1413. 36451
 1414. indexPrime=
 1415. 352
 1416. primeNumber=
 1417. 36457
 1418. indexPrime=
 1419. 353
 1420. primeNumber=
 1421. 36467
 1422. indexPrime=
 1423. 354
 1424. primeNumber=
 1425. 36469
 1426. indexPrime=
 1427. 355
 1428. primeNumber=
 1429. 36473
 1430. indexPrime=
 1431. 356
 1432. primeNumber=
 1433. 36479
 1434. indexPrime=
 1435. 357
 1436. primeNumber=
 1437. 36493
 1438. indexPrime=
 1439. 358
 1440. primeNumber=
 1441. 36497
 1442. indexPrime=
 1443. 359
 1444. primeNumber=
 1445. 36523
 1446. indexPrime=
 1447. 360
 1448. primeNumber=
 1449. 36527
 1450. indexPrime=
 1451. 361
 1452. primeNumber=
 1453. 36529
 1454. indexPrime=
 1455. 362
 1456. primeNumber=
 1457. 36541
 1458. indexPrime=
 1459. 363
 1460. primeNumber=
 1461. 36551
 1462. indexPrime=
 1463. 364
 1464. primeNumber=
 1465. 36559
 1466. indexPrime=
 1467. 365
 1468. primeNumber=
 1469. 36563
 1470. indexPrime=
 1471. 366
 1472. primeNumber=
 1473. 36571
 1474. indexPrime=
 1475. 367
 1476. primeNumber=
 1477. 36583
 1478. indexPrime=
 1479. 368
 1480. primeNumber=
 1481. 36587
 1482. indexPrime=
 1483. 369
 1484. primeNumber=
 1485. 36599
 1486. indexPrime=
 1487. 370
 1488. primeNumber=
 1489. 36607
 1490. indexPrime=
 1491. 371
 1492. primeNumber=
 1493. 36629
 1494. indexPrime=
 1495. 372
 1496. primeNumber=
 1497. 36637
 1498. indexPrime=
 1499. 373
 1500. primeNumber=
 1501. 36643
 1502. indexPrime=
 1503. 374
 1504. primeNumber=
 1505. 36653
 1506. indexPrime=
 1507. 375
 1508. primeNumber=
 1509. 36671
 1510. indexPrime=
 1511. 376
 1512. primeNumber=
 1513. 36677
 1514. indexPrime=
 1515. 377
 1516. primeNumber=
 1517. 36683
 1518. indexPrime=
 1519. 378
 1520. primeNumber=
 1521. 36691
 1522. indexPrime=
 1523. 379
 1524. primeNumber=
 1525. 36697
 1526. indexPrime=
 1527. 380
 1528. primeNumber=
 1529. 36709
 1530. indexPrime=
 1531. 381
 1532. primeNumber=
 1533. 36713
 1534. indexPrime=
 1535. 382
 1536. primeNumber=
 1537. 36721
 1538. indexPrime=
 1539. 383
 1540. primeNumber=
 1541. 36739
 1542. indexPrime=
 1543. 384
 1544. primeNumber=
 1545. 36749
 1546. indexPrime=
 1547. 385
 1548. primeNumber=
 1549. 36761
 1550. indexPrime=
 1551. 386
 1552. primeNumber=
 1553. 36767
 1554. indexPrime=
 1555. 387
 1556. primeNumber=
 1557. 36779
 1558. indexPrime=
 1559. 388
 1560. primeNumber=
 1561. 36781
 1562. indexPrime=
 1563. 389
 1564. primeNumber=
 1565. 36787
 1566. indexPrime=
 1567. 390
 1568. primeNumber=
 1569. 36791
 1570. indexPrime=
 1571. 391
 1572. primeNumber=
 1573. 36793
 1574. indexPrime=
 1575. 392
 1576. primeNumber=
 1577. 36809
 1578. indexPrime=
 1579. 393
 1580. primeNumber=
 1581. 36821
 1582. indexPrime=
 1583. 394
 1584. primeNumber=
 1585. 36833
 1586. indexPrime=
 1587. 395
 1588. primeNumber=
 1589. 36847
 1590. indexPrime=
 1591. 396
 1592. primeNumber=
 1593. 36857
 1594. indexPrime=
 1595. 397
 1596. primeNumber=
 1597. 36871
 1598. indexPrime=
 1599. 398
 1600. primeNumber=
 1601. 36877
 1602. indexPrime=
 1603. 399
 1604. primeNumber=
 1605. 36887
 1606. indexPrime=
 1607. 400
 1608. primeNumber=
 1609. 36899
 1610. indexPrime=
 1611. 401
 1612. primeNumber=
 1613. 36901
 1614. indexPrime=
 1615. 402
 1616. primeNumber=
 1617. 36913
 1618. indexPrime=
 1619. 403
 1620. primeNumber=
 1621. 36919
 1622. indexPrime=
 1623. 404
 1624. primeNumber=
 1625. 36923
 1626. indexPrime=
 1627. 405
 1628. primeNumber=
 1629. 36929
 1630. indexPrime=
 1631. 406
 1632. primeNumber=
 1633. 36931
 1634. indexPrime=
 1635. 407
 1636. primeNumber=
 1637. 36943
 1638. indexPrime=
 1639. 408
 1640. primeNumber=
 1641. 36947
 1642. indexPrime=
 1643. 409
 1644. primeNumber=
 1645. 36973
 1646. indexPrime=
 1647. 410
 1648. primeNumber=
 1649. 36979
 1650. indexPrime=
 1651. 411
 1652. primeNumber=
 1653. 36997
 1654. indexPrime=
 1655. 412
 1656. primeNumber=
 1657. 37003
 1658. indexPrime=
 1659. 413
 1660. primeNumber=
 1661. 37013
 1662. indexPrime=
 1663. 414
 1664. primeNumber=
 1665. 37019
 1666. indexPrime=
 1667. 415
 1668. primeNumber=
 1669. 37021
 1670. indexPrime=
 1671. 416
 1672. primeNumber=
 1673. 37039
 1674. indexPrime=
 1675. 417
 1676. primeNumber=
 1677. 37049
 1678. indexPrime=
 1679. 418
 1680. primeNumber=
 1681. 37057
 1682. indexPrime=
 1683. 419
 1684. primeNumber=
 1685. 37061
 1686. indexPrime=
 1687. 420
 1688. primeNumber=
 1689. 37087
 1690. indexPrime=
 1691. 421
 1692. primeNumber=
 1693. 37097
 1694. indexPrime=
 1695. 422
 1696. primeNumber=
 1697. 37117
 1698. indexPrime=
 1699. 423
 1700. primeNumber=
 1701. 37123
 1702. indexPrime=
 1703. 424
 1704. primeNumber=
 1705. 37139
 1706. indexPrime=
 1707. 425
 1708. primeNumber=
 1709. 37159
 1710. indexPrime=
 1711. 426
 1712. primeNumber=
 1713. 37171
 1714. indexPrime=
 1715. 427
 1716. primeNumber=
 1717. 37181
 1718. indexPrime=
 1719. 428
 1720. primeNumber=
 1721. 37189
 1722. indexPrime=
 1723. 429
 1724. primeNumber=
 1725. 37199
 1726. indexPrime=
 1727. 430
 1728. primeNumber=
 1729. 37201
 1730. indexPrime=
 1731. 431
 1732. primeNumber=
 1733. 37217
 1734. indexPrime=
 1735. 432
 1736. primeNumber=
 1737. 37223
 1738. indexPrime=
 1739. 433
 1740. primeNumber=
 1741. 37243
 1742. indexPrime=
 1743. 434
 1744. primeNumber=
 1745. 37253
 1746. indexPrime=
 1747. 435
 1748. primeNumber=
 1749. 37273
 1750. indexPrime=
 1751. 436
 1752. primeNumber=
 1753. 37277
 1754. indexPrime=
 1755. 437
 1756. primeNumber=
 1757. 37307
 1758. indexPrime=
 1759. 438
 1760. primeNumber=
 1761. 37309
 1762. indexPrime=
 1763. 439
 1764. primeNumber=
 1765. 37313
 1766. indexPrime=
 1767. 440
 1768. primeNumber=
 1769. 37321
 1770. indexPrime=
 1771. 441
 1772. primeNumber=
 1773. 37337
 1774. indexPrime=
 1775. 442
 1776. primeNumber=
 1777. 37339
 1778. indexPrime=
 1779. 443
 1780. primeNumber=
 1781. 37357
 1782. indexPrime=
 1783. 444
 1784. primeNumber=
 1785. 37361
 1786. indexPrime=
 1787. 445
 1788. primeNumber=
 1789. 37363
 1790. indexPrime=
 1791. 446
 1792. primeNumber=
 1793. 37369
 1794. indexPrime=
 1795. 447
 1796. primeNumber=
 1797. 37379
 1798. indexPrime=
 1799. 448
 1800. primeNumber=
 1801. 37397
 1802. indexPrime=
 1803. 449
 1804. primeNumber=
 1805. 37409
 1806. indexPrime=
 1807. 450
 1808. primeNumber=
 1809. 37423
 1810. indexPrime=
 1811. 451
 1812. primeNumber=
 1813. 37441
 1814. indexPrime=
 1815. 452
 1816. primeNumber=
 1817. 37447
 1818. indexPrime=
 1819. 453
 1820. primeNumber=
 1821. 37463
 1822. indexPrime=
 1823. 454
 1824. primeNumber=
 1825. 37483
 1826. indexPrime=
 1827. 455
 1828. primeNumber=
 1829. 37489
 1830. indexPrime=
 1831. 456
 1832. primeNumber=
 1833. 37493
 1834. indexPrime=
 1835. 457
 1836. primeNumber=
 1837. 37501
 1838. indexPrime=
 1839. 458
 1840. primeNumber=
 1841. 37507
 1842. indexPrime=
 1843. 459
 1844. primeNumber=
 1845. 37511
 1846. indexPrime=
 1847. 460
 1848. primeNumber=
 1849. 37517
 1850. indexPrime=
 1851. 461
 1852. primeNumber=
 1853. 37529
 1854. indexPrime=
 1855. 462
 1856. primeNumber=
 1857. 37537
 1858. indexPrime=
 1859. 463
 1860. primeNumber=
 1861. 37547
 1862. indexPrime=
 1863. 464
 1864. primeNumber=
 1865. 37549
 1866. indexPrime=
 1867. 465
 1868. primeNumber=
 1869. 37561
 1870. indexPrime=
 1871. 466
 1872. primeNumber=
 1873. 37567
 1874. indexPrime=
 1875. 467
 1876. primeNumber=
 1877. 37571
 1878. indexPrime=
 1879. 468
 1880. primeNumber=
 1881. 37573
 1882. indexPrime=
 1883. 469
 1884. primeNumber=
 1885. 37579
 1886. indexPrime=
 1887. 470
 1888. primeNumber=
 1889. 37589
 1890. indexPrime=
 1891. 471
 1892. primeNumber=
 1893. 37591
 1894. indexPrime=
 1895. 472
 1896. primeNumber=
 1897. 37607
 1898. indexPrime=
 1899. 473
 1900. primeNumber=
 1901. 37619
 1902. indexPrime=
 1903. 474
 1904. primeNumber=
 1905. 37633
 1906. indexPrime=
 1907. 475
 1908. primeNumber=
 1909. 37643
 1910. indexPrime=
 1911. 476
 1912. primeNumber=
 1913. 37649
 1914. indexPrime=
 1915. 477
 1916. primeNumber=
 1917. 37657
 1918. indexPrime=
 1919. 478
 1920. primeNumber=
 1921. 37663
 1922. indexPrime=
 1923. 479
 1924. primeNumber=
 1925. 37691
 1926. indexPrime=
 1927. 480
 1928. primeNumber=
 1929. 37693
 1930. indexPrime=
 1931. 481
 1932. primeNumber=
 1933. 37699
 1934. indexPrime=
 1935. 482
 1936. primeNumber=
 1937. 37717
 1938. indexPrime=
 1939. 483
 1940. primeNumber=
 1941. 37747
 1942. indexPrime=
 1943. 484
 1944. primeNumber=
 1945. 37781
 1946. indexPrime=
 1947. 485
 1948. primeNumber=
 1949. 37783
 1950. indexPrime=
 1951. 486
 1952. primeNumber=
 1953. 37799
 1954. indexPrime=
 1955. 487
 1956. primeNumber=
 1957. 37811
 1958. indexPrime=
 1959. 488
 1960. primeNumber=
 1961. 37813
 1962. indexPrime=
 1963. 489
 1964. primeNumber=
 1965. 37831
 1966. indexPrime=
 1967. 490
 1968. primeNumber=
 1969. 37847
 1970. indexPrime=
 1971. 491
 1972. primeNumber=
 1973. 37853
 1974. indexPrime=
 1975. 492
 1976. primeNumber=
 1977. 37861
 1978. indexPrime=
 1979. 493
 1980. primeNumber=
 1981. 37871
 1982. indexPrime=
 1983. 494
 1984. primeNumber=
 1985. 37879
 1986. indexPrime=
 1987. 495
 1988. primeNumber=
 1989. 37889
 1990. indexPrime=
 1991. 496
 1992. primeNumber=
 1993. 37897
 1994. indexPrime=
 1995. 497
 1996. primeNumber=
 1997. 37907
 1998. indexPrime=
 1999. 498
 2000. primeNumber=
 2001. 37951
 2002. indexPrime=
 2003. 499
 2004. primeNumber=
 2005. 37957
 2006. indexPrime=
 2007. 500
 2008. primeNumber=
 2009. 37963
 2010. indexPrime=
 2011. 501
 2012. primeNumber=
 2013. 37967
 2014. indexPrime=
 2015. 502
 2016. primeNumber=
 2017. 37987
 2018. indexPrime=
 2019. 503
 2020. primeNumber=
 2021. 37991
 2022. indexPrime=
 2023. 504
 2024. primeNumber=
 2025. 37993
 2026. indexPrime=
 2027. 505
 2028. primeNumber=
 2029. 37997
 2030. indexPrime=
 2031. 506
 2032. primeNumber=
 2033. 38011
 2034. indexPrime=
 2035. 507
 2036. primeNumber=
 2037. 38039
 2038. indexPrime=
 2039. 508
 2040. primeNumber=
 2041. 38047
 2042. indexPrime=
 2043. 509
 2044. primeNumber=
 2045. 38053
 2046. indexPrime=
 2047. 510
 2048. primeNumber=
 2049. 38069
 2050. indexPrime=
 2051. 511
 2052. primeNumber=
 2053. 38083
 2054. indexPrime=
 2055. 512
 2056. primeNumber=
 2057. 38113
 2058. indexPrime=
 2059. 513
 2060. primeNumber=
 2061. 38119
 2062. indexPrime=
 2063. 514
 2064. primeNumber=
 2065. 38149
 2066. indexPrime=
 2067. 515
 2068. primeNumber=
 2069. 38153
 2070. indexPrime=
 2071. 516
 2072. primeNumber=
 2073. 38167
 2074. indexPrime=
 2075. 517
 2076. primeNumber=
 2077. 38177
 2078. indexPrime=
 2079. 518
 2080. primeNumber=
 2081. 38183
 2082. indexPrime=
 2083. 519
 2084. primeNumber=
 2085. 38189
 2086. indexPrime=
 2087. 520
 2088. primeNumber=
 2089. 38197
 2090. indexPrime=
 2091. 521
 2092. primeNumber=
 2093. 38201
 2094. indexPrime=
 2095. 522
 2096. primeNumber=
 2097. 38219
 2098. indexPrime=
 2099. 523
 2100. primeNumber=
 2101. 38231
 2102. indexPrime=
 2103. 524
 2104. primeNumber=
 2105. 38237
 2106. indexPrime=
 2107. 525
 2108. primeNumber=
 2109. 38239
 2110. indexPrime=
 2111. 526
 2112. primeNumber=
 2113. 38261
 2114. indexPrime=
 2115. 527
 2116. primeNumber=
 2117. 38273
 2118. indexPrime=
 2119. 528
 2120. primeNumber=
 2121. 38281
 2122. indexPrime=
 2123. 529
 2124. primeNumber=
 2125. 38287
 2126. indexPrime=
 2127. 530
 2128. primeNumber=
 2129. 38299
 2130. indexPrime=
 2131. 531
 2132. primeNumber=
 2133. 38303
 2134. indexPrime=
 2135. 532
 2136. primeNumber=
 2137. 38317
 2138. indexPrime=
 2139. 533
 2140. primeNumber=
 2141. 38321
 2142. indexPrime=
 2143. 534
 2144. primeNumber=
 2145. 38327
 2146. indexPrime=
 2147. 535
 2148. primeNumber=
 2149. 38329
 2150. indexPrime=
 2151. 536
 2152. primeNumber=
 2153. 38333
 2154. indexPrime=
 2155. 537
 2156. primeNumber=
 2157. 38351
 2158. indexPrime=
 2159. 538
 2160. primeNumber=
 2161. 38371
 2162. indexPrime=
 2163. 539
 2164. primeNumber=
 2165. 38377
 2166. indexPrime=
 2167. 540
 2168. primeNumber=
 2169. 38393
 2170. indexPrime=
 2171. 541
 2172. primeNumber=
 2173. 38431
 2174. indexPrime=
 2175. 542
 2176. primeNumber=
 2177. 38447
 2178. indexPrime=
 2179. 543
 2180. primeNumber=
 2181. 38449
 2182. indexPrime=
 2183. 544
 2184. primeNumber=
 2185. 38453
 2186. indexPrime=
 2187. 545
 2188. primeNumber=
 2189. 38459
 2190. indexPrime=
 2191. 546
 2192. primeNumber=
 2193. 38461
 2194. indexPrime=
 2195. 547
 2196. primeNumber=
 2197. 38501
 2198. indexPrime=
 2199. 548
 2200. primeNumber=
 2201. 38543
 2202. indexPrime=
 2203. 549
 2204. primeNumber=
 2205. 38557
 2206. indexPrime=
 2207. 550
 2208. primeNumber=
 2209. 38561
 2210. indexPrime=
 2211. 551
 2212. primeNumber=
 2213. 38567
 2214. indexPrime=
 2215. 552
 2216. primeNumber=
 2217. 38569
 2218. indexPrime=
 2219. 553
 2220. primeNumber=
 2221. 38593
 2222. indexPrime=
 2223. 554
 2224. primeNumber=
 2225. 38603
 2226. indexPrime=
 2227. 555
 2228. primeNumber=
 2229. 38609
 2230. indexPrime=
 2231. 556
 2232. primeNumber=
 2233. 38611
 2234. indexPrime=
 2235. 557
 2236. primeNumber=
 2237. 38629
 2238. indexPrime=
 2239. 558
 2240. primeNumber=
 2241. 38639
 2242. indexPrime=
 2243. 559
 2244. primeNumber=
 2245. 38651
 2246. indexPrime=
 2247. 560
 2248. primeNumber=
 2249. 38653
 2250. indexPrime=
 2251. 561
 2252. primeNumber=
 2253. 38669
 2254. indexPrime=
 2255. 562
 2256. primeNumber=
 2257. 38671
 2258. indexPrime=
 2259. 563
 2260. primeNumber=
 2261. 38677
 2262. indexPrime=
 2263. 564
 2264. primeNumber=
 2265. 38693
 2266. indexPrime=
 2267. 565
 2268. primeNumber=
 2269. 38699
 2270. indexPrime=
 2271. 566
 2272. primeNumber=
 2273. 38707
 2274. indexPrime=
 2275. 567
 2276. primeNumber=
 2277. 38711
 2278. indexPrime=
 2279. 568
 2280. primeNumber=
 2281. 38713
 2282. indexPrime=
 2283. 569
 2284. primeNumber=
 2285. 38723
 2286. indexPrime=
 2287. 570
 2288. primeNumber=
 2289. 38729
 2290. indexPrime=
 2291. 571
 2292. primeNumber=
 2293. 38737
 2294. indexPrime=
 2295. 572
 2296. primeNumber=
 2297. 38747
 2298. indexPrime=
 2299. 573
 2300. primeNumber=
 2301. 38749
 2302. indexPrime=
 2303. 574
 2304. primeNumber=
 2305. 38767
 2306. indexPrime=
 2307. 575
 2308. primeNumber=
 2309. 38783
 2310. indexPrime=
 2311. 576
 2312. primeNumber=
 2313. 38791
 2314. indexPrime=
 2315. 577
 2316. primeNumber=
 2317. 38803
 2318. indexPrime=
 2319. 578
 2320. primeNumber=
 2321. 38821
 2322. indexPrime=
 2323. 579
 2324. primeNumber=
 2325. 38833
 2326. indexPrime=
 2327. 580
 2328. primeNumber=
 2329. 38839
 2330. indexPrime=
 2331. 581
 2332. primeNumber=
 2333. 38851
 2334. indexPrime=
 2335. 582
 2336. primeNumber=
 2337. 38861
 2338. indexPrime=
 2339. 583
 2340. primeNumber=
 2341. 38867
 2342. indexPrime=
 2343. 584
 2344. primeNumber=
 2345. 38873
 2346. indexPrime=
 2347. 585
 2348. primeNumber=
 2349. 38891
 2350. indexPrime=
 2351. 586
 2352. primeNumber=
 2353. 38903
 2354. indexPrime=
 2355. 587
 2356. primeNumber=
 2357. 38917
 2358. indexPrime=
 2359. 588
 2360. primeNumber=
 2361. 38921
 2362. indexPrime=
 2363. 589
 2364. primeNumber=
 2365. 38923
 2366. indexPrime=
 2367. 590
 2368. primeNumber=
 2369. 38933
 2370. indexPrime=
 2371. 591
 2372. primeNumber=
 2373. 38953
 2374. indexPrime=
 2375. 592
 2376. primeNumber=
 2377. 38959
 2378. indexPrime=
 2379. 593
 2380. primeNumber=
 2381. 38971
 2382. indexPrime=
 2383. 594
 2384. primeNumber=
 2385. 38977
 2386. indexPrime=
 2387. 595
 2388. primeNumber=
 2389. 38993
 2390. indexPrime=
 2391. 596
 2392. primeNumber=
 2393. 39019
 2394. indexPrime=
 2395. 597
 2396. primeNumber=
 2397. 39023
 2398. indexPrime=
 2399. 598
 2400. primeNumber=
 2401. 39041
 2402. indexPrime=
 2403. 599
 2404. primeNumber=
 2405. 39043
 2406. indexPrime=
 2407. 600
 2408. primeNumber=
 2409. 39047
 2410. indexPrime=
 2411. 601
 2412. primeNumber=
 2413. 39079
 2414. indexPrime=
 2415. 602
 2416. primeNumber=
 2417. 39089
 2418. indexPrime=
 2419. 603
 2420. primeNumber=
 2421. 39097
 2422. indexPrime=
 2423. 604
 2424. primeNumber=
 2425. 39103
 2426. indexPrime=
 2427. 605
 2428. primeNumber=
 2429. 39107
 2430. indexPrime=
 2431. 606
 2432. primeNumber=
 2433. 39113
 2434. indexPrime=
 2435. 607
 2436. primeNumber=
 2437. 39119
 2438. indexPrime=
 2439. 608
 2440. primeNumber=
 2441. 39133
 2442. indexPrime=
 2443. 609
 2444. primeNumber=
 2445. 39139
 2446. indexPrime=
 2447. 610
 2448. primeNumber=
 2449. 39157
 2450. indexPrime=
 2451. 611
 2452. primeNumber=
 2453. 39161
 2454. indexPrime=
 2455. 612
 2456. primeNumber=
 2457. 39163
 2458. indexPrime=
 2459. 613
 2460. primeNumber=
 2461. 39181
 2462. indexPrime=
 2463. 614
 2464. primeNumber=
 2465. 39191
 2466. indexPrime=
 2467. 615
 2468. primeNumber=
 2469. 39199
 2470. indexPrime=
 2471. 616
 2472. primeNumber=
 2473. 39209
 2474. indexPrime=
 2475. 617
 2476. primeNumber=
 2477. 39217
 2478. indexPrime=
 2479. 618
 2480. primeNumber=
 2481. 39227
 2482. indexPrime=
 2483. 619
 2484. primeNumber=
 2485. 39229
 2486. indexPrime=
 2487. 620
 2488. primeNumber=
 2489. 39233
 2490. indexPrime=
 2491. 621
 2492. primeNumber=
 2493. 39239
 2494. indexPrime=
 2495. 622
 2496. primeNumber=
 2497. 39241
 2498. indexPrime=
 2499. 623
 2500. primeNumber=
 2501. 39251
 2502. indexPrime=
 2503. 624
 2504. primeNumber=
 2505. 39293
 2506. indexPrime=
 2507. 625
 2508. primeNumber=
 2509. 39301
 2510. indexPrime=
 2511. 626
 2512. primeNumber=
 2513. 39313
 2514. indexPrime=
 2515. 627
 2516. primeNumber=
 2517. 39317
 2518. indexPrime=
 2519. 628
 2520. primeNumber=
 2521. 39323
 2522. indexPrime=
 2523. 629
 2524. primeNumber=
 2525. 39341
 2526. indexPrime=
 2527. 630
 2528. primeNumber=
 2529. 39343
 2530. indexPrime=
 2531. 631
 2532. primeNumber=
 2533. 39359
 2534. indexPrime=
 2535. 632
 2536. primeNumber=
 2537. 39367
 2538. indexPrime=
 2539. 633
 2540. primeNumber=
 2541. 39371
 2542. indexPrime=
 2543. 634
 2544. primeNumber=
 2545. 39373
 2546. indexPrime=
 2547. 635
 2548. primeNumber=
 2549. 39383
 2550. indexPrime=
 2551. 636
 2552. primeNumber=
 2553. 39397
 2554. indexPrime=
 2555. 637
 2556. primeNumber=
 2557. 39409
 2558. indexPrime=
 2559. 638
 2560. primeNumber=
 2561. 39419
 2562. indexPrime=
 2563. 639
 2564. primeNumber=
 2565. 39439
 2566. indexPrime=
 2567. 640
 2568. primeNumber=
 2569. 39443
 2570. indexPrime=
 2571. 641
 2572. primeNumber=
 2573. 39451
 2574. indexPrime=
 2575. 642
 2576. primeNumber=
 2577. 39461
 2578. indexPrime=
 2579. 643
 2580. primeNumber=
 2581. 39499
 2582. indexPrime=
 2583. 644
 2584. primeNumber=
 2585. 39503
 2586. indexPrime=
 2587. 645
 2588. primeNumber=
 2589. 39509
 2590. indexPrime=
 2591. 646
 2592. primeNumber=
 2593. 39511
 2594. indexPrime=
 2595. 647
 2596. primeNumber=
 2597. 39521
 2598. indexPrime=
 2599. 648
 2600. primeNumber=
 2601. 39541
 2602. indexPrime=
 2603. 649
 2604. primeNumber=
 2605. 39551
 2606. indexPrime=
 2607. 650
 2608. primeNumber=
 2609. 39563
 2610. indexPrime=
 2611. 651
 2612. primeNumber=
 2613. 39569
 2614. indexPrime=
 2615. 652
 2616. primeNumber=
 2617. 39581
 2618. indexPrime=
 2619. 653
 2620. primeNumber=
 2621. 39607
 2622. indexPrime=
 2623. 654
 2624. primeNumber=
 2625. 39619
 2626. indexPrime=
 2627. 655
 2628. primeNumber=
 2629. 39623
 2630. indexPrime=
 2631. 656
 2632. primeNumber=
 2633. 39631
 2634. indexPrime=
 2635. 657
 2636. primeNumber=
 2637. 39659
 2638. indexPrime=
 2639. 658
 2640. primeNumber=
 2641. 39667
 2642. indexPrime=
 2643. 659
 2644. primeNumber=
 2645. 39671
 2646. indexPrime=
 2647. 660
 2648. primeNumber=
 2649. 39679
 2650. indexPrime=
 2651. 661
 2652. primeNumber=
 2653. 39703
 2654. indexPrime=
 2655. 662
 2656. primeNumber=
 2657. 39709
 2658. indexPrime=
 2659. 663
 2660. primeNumber=
 2661. 39719
 2662. indexPrime=
 2663. 664
 2664. primeNumber=
 2665. 39727
 2666. indexPrime=
 2667. 665
 2668. primeNumber=
 2669. 39733
 2670. indexPrime=
 2671. 666
 2672. primeNumber=
 2673. 39749
 2674. indexPrime=
 2675. 667
 2676. primeNumber=
 2677. 39761
 2678. indexPrime=
 2679. 668
 2680. primeNumber=
 2681. 39769
 2682. indexPrime=
 2683. 669
 2684. primeNumber=
 2685. 39779
 2686. indexPrime=
 2687. 670
 2688. primeNumber=
 2689. 39791
 2690. indexPrime=
 2691. 671
 2692. primeNumber=
 2693. 39799
 2694. indexPrime=
 2695. 672
 2696. primeNumber=
 2697. 39821
 2698. indexPrime=
 2699. 673
 2700. primeNumber=
 2701. 39827
 2702. indexPrime=
 2703. 674
 2704. primeNumber=
 2705. 39829
 2706. indexPrime=
 2707. 675
 2708. primeNumber=
 2709. 39839
 2710. indexPrime=
 2711. 676
 2712. primeNumber=
 2713. 39841
 2714. indexPrime=
 2715. 677
 2716. primeNumber=
 2717. 39847
 2718. indexPrime=
 2719. 678
 2720. primeNumber=
 2721. 39857
 2722. indexPrime=
 2723. 679
 2724. primeNumber=
 2725. 39863
 2726. indexPrime=
 2727. 680
 2728. primeNumber=
 2729. 39869
 2730. indexPrime=
 2731. 681
 2732. primeNumber=
 2733. 39877
 2734. indexPrime=
 2735. 682
 2736. primeNumber=
 2737. 39883
 2738. indexPrime=
 2739. 683
 2740. primeNumber=
 2741. 39887
 2742. indexPrime=
 2743. 684
 2744. primeNumber=
 2745. 39901
 2746. indexPrime=
 2747. 685
 2748. primeNumber=
 2749. 39929
 2750. indexPrime=
 2751. 686
 2752. primeNumber=
 2753. 39937
 2754. indexPrime=
 2755. 687
 2756. primeNumber=
 2757. 39953
 2758. indexPrime=
 2759. 688
 2760. primeNumber=
 2761. 39971
 2762. indexPrime=
 2763. 689
 2764. primeNumber=
 2765. 39979
 2766. indexPrime=
 2767. 690
 2768. primeNumber=
 2769. 39983
 2770. indexPrime=
 2771. 691
 2772. primeNumber=
 2773. 39989
 2774. indexPrime=
 2775. 692
 2776. primeNumber=
 2777. 40009
 2778. indexPrime=
 2779. 693
 2780. primeNumber=
 2781. 40013
 2782. indexPrime=
 2783. 694
 2784. primeNumber=
 2785. 40031
 2786. indexPrime=
 2787. 695
 2788. primeNumber=
 2789. 40037
 2790. indexPrime=
 2791. 696
 2792. primeNumber=
 2793. 40039
 2794. indexPrime=
 2795. 697
 2796. primeNumber=
 2797. 40063
 2798. indexPrime=
 2799. 698
 2800. primeNumber=
 2801. 40087
 2802. indexPrime=
 2803. 699
 2804. primeNumber=
 2805. 40093
 2806. indexPrime=
 2807. 700
 2808. primeNumber=
 2809. 40099
 2810. indexPrime=
 2811. 701
 2812. primeNumber=
 2813. 40111
 2814. indexPrime=
 2815. 702
 2816. primeNumber=
 2817. 40123
 2818. indexPrime=
 2819. 703
 2820. primeNumber=
 2821. 40127
 2822. indexPrime=
 2823. 704
 2824. primeNumber=
 2825. 40129
 2826. indexPrime=
 2827. 705
 2828. primeNumber=
 2829. 40151
 2830. indexPrime=
 2831. 706
 2832. primeNumber=
 2833. 40153
 2834. indexPrime=
 2835. 707
 2836. primeNumber=
 2837. 40163
 2838. indexPrime=
 2839. 708
 2840. primeNumber=
 2841. 40169
 2842. indexPrime=
 2843. 709
 2844. primeNumber=
 2845. 40177
 2846. indexPrime=
 2847. 710
 2848. primeNumber=
 2849. 40189
 2850. indexPrime=
 2851. 711
 2852. primeNumber=
 2853. 40193
 2854. indexPrime=
 2855. 712
 2856. primeNumber=
 2857. 40213
 2858. indexPrime=
 2859. 713
 2860. primeNumber=
 2861. 40231
 2862. indexPrime=
 2863. 714
 2864. primeNumber=
 2865. 40237
 2866. indexPrime=
 2867. 715
 2868. primeNumber=
 2869. 40241
 2870. indexPrime=
 2871. 716
 2872. primeNumber=
 2873. 40253
 2874. indexPrime=
 2875. 717
 2876. primeNumber=
 2877. 40277
 2878. indexPrime=
 2879. 718
 2880. primeNumber=
 2881. 40283
 2882. indexPrime=
 2883. 719
 2884. primeNumber=
 2885. 40289
 2886. indexPrime=
 2887. 720
 2888. primeNumber=
 2889. 40343
 2890. indexPrime=
 2891. 721
 2892. primeNumber=
 2893. 40351
 2894. indexPrime=
 2895. 722
 2896. primeNumber=
 2897. 40357
 2898. indexPrime=
 2899. 723
 2900. primeNumber=
 2901. 40361
 2902. indexPrime=
 2903. 724
 2904. primeNumber=
 2905. 40387
 2906. indexPrime=
 2907. 725
 2908. primeNumber=
 2909. 40423
 2910. indexPrime=
 2911. 726
 2912. primeNumber=
 2913. 40427
 2914. indexPrime=
 2915. 727
 2916. primeNumber=
 2917. 40429
 2918. indexPrime=
 2919. 728
 2920. primeNumber=
 2921. 40433
 2922. indexPrime=
 2923. 729
 2924. primeNumber=
 2925. 40459
 2926. indexPrime=
 2927. 730
 2928. primeNumber=
 2929. 40471
 2930. indexPrime=
 2931. 731
 2932. primeNumber=
 2933. 40483
 2934. indexPrime=
 2935. 732
 2936. primeNumber=
 2937. 40487
 2938. indexPrime=
 2939. 733
 2940. primeNumber=
 2941. 40493
 2942. indexPrime=
 2943. 734
 2944. primeNumber=
 2945. 40499
 2946. indexPrime=
 2947. 735
 2948. primeNumber=
 2949. 40507
 2950. indexPrime=
 2951. 736
 2952. primeNumber=
 2953. 40519
 2954. indexPrime=
 2955. 737
 2956. primeNumber=
 2957. 40529
 2958. indexPrime=
 2959. 738
 2960. primeNumber=
 2961. 40531
 2962. indexPrime=
 2963. 739
 2964. primeNumber=
 2965. 40543
 2966. indexPrime=
 2967. 740
 2968. primeNumber=
 2969. 40559
 2970. indexPrime=
 2971. 741
 2972. primeNumber=
 2973. 40577
 2974. indexPrime=
 2975. 742
 2976. primeNumber=
 2977. 40583
 2978. indexPrime=
 2979. 743
 2980. primeNumber=
 2981. 40591
 2982. indexPrime=
 2983. 744
 2984. primeNumber=
 2985. 40597
 2986. indexPrime=
 2987. 745
 2988. primeNumber=
 2989. 40609
 2990. indexPrime=
 2991. 746
 2992. primeNumber=
 2993. 40627
 2994. indexPrime=
 2995. 747
 2996. primeNumber=
 2997. 40637
 2998. indexPrime=
 2999. 748
 3000. primeNumber=
 3001. 40639
 3002. indexPrime=
 3003. 749
 3004. primeNumber=
 3005. 40693
 3006. indexPrime=
 3007. 750
 3008. primeNumber=
 3009. 40697
 3010. indexPrime=
 3011. 751
 3012. primeNumber=
 3013. 40699
 3014. indexPrime=
 3015. 752
 3016. primeNumber=
 3017. 40709
 3018. indexPrime=
 3019. 753
 3020. primeNumber=
 3021. 40739
 3022. indexPrime=
 3023. 754
 3024. primeNumber=
 3025. 40751
 3026. indexPrime=
 3027. 755
 3028. primeNumber=
 3029. 40759
 3030. indexPrime=
 3031. 756
 3032. primeNumber=
 3033. 40763
 3034. indexPrime=
 3035. 757
 3036. primeNumber=
 3037. 40771
 3038. indexPrime=
 3039. 758
 3040. primeNumber=
 3041. 40787
 3042. indexPrime=
 3043. 759
 3044. primeNumber=
 3045. 40801
 3046. indexPrime=
 3047. 760
 3048. primeNumber=
 3049. 40813
 3050. indexPrime=
 3051. 761
 3052. primeNumber=
 3053. 40819
 3054. indexPrime=
 3055. 762
 3056. primeNumber=
 3057. 40823
 3058. indexPrime=
 3059. 763
 3060. primeNumber=
 3061. 40829
 3062. indexPrime=
 3063. 764
 3064. primeNumber=
 3065. 40841
 3066. indexPrime=
 3067. 765
 3068. primeNumber=
 3069. 40847
 3070. indexPrime=
 3071. 766
 3072. primeNumber=
 3073. 40849
 3074. indexPrime=
 3075. 767
 3076. primeNumber=
 3077. 40853
 3078. indexPrime=
 3079. 768
 3080. primeNumber=
 3081. 40867
 3082. indexPrime=
 3083. 769
 3084. primeNumber=
 3085. 40879
 3086. indexPrime=
 3087. 770
 3088. primeNumber=
 3089. 40883
 3090. indexPrime=
 3091. 771
 3092. primeNumber=
 3093. 40897
 3094. indexPrime=
 3095. 772
 3096. primeNumber=
 3097. 40903
 3098. indexPrime=
 3099. 773
 3100. primeNumber=
 3101. 40927
 3102. indexPrime=
 3103. 774
 3104. primeNumber=
 3105. 40933
 3106. indexPrime=
 3107. 775
 3108. primeNumber=
 3109. 40939
 3110. indexPrime=
 3111. 776
 3112. primeNumber=
 3113. 40949
 3114. indexPrime=
 3115. 777
 3116. primeNumber=
 3117. 40961
 3118. indexPrime=
 3119. 778
 3120. primeNumber=
 3121. 40973
 3122. indexPrime=
 3123. 779
 3124. primeNumber=
 3125. 40993
 3126. indexPrime=
 3127. 780
 3128. primeNumber=
 3129. 41011
 3130. indexPrime=
 3131. 781
 3132. primeNumber=
 3133. 41017
 3134. indexPrime=
 3135. 782
 3136. primeNumber=
 3137. 41023
 3138. indexPrime=
 3139. 783
 3140. primeNumber=
 3141. 41039
 3142. indexPrime=
 3143. 784
 3144. primeNumber=
 3145. 41047
 3146. indexPrime=
 3147. 785
 3148. primeNumber=
 3149. 41051
 3150. indexPrime=
 3151. 786
 3152. primeNumber=
 3153. 41057
 3154. indexPrime=
 3155. 787
 3156. primeNumber=
 3157. 41077
 3158. indexPrime=
 3159. 788
 3160. primeNumber=
 3161. 41081
 3162. indexPrime=
 3163. 789
 3164. primeNumber=
 3165. 41113
 3166. indexPrime=
 3167. 790
 3168. primeNumber=
 3169. 41117
 3170. indexPrime=
 3171. 791
 3172. primeNumber=
 3173. 41131
 3174. indexPrime=
 3175. 792
 3176. primeNumber=
 3177. 41141
 3178. indexPrime=
 3179. 793
 3180. primeNumber=
 3181. 41143
 3182. indexPrime=
 3183. 794
 3184. primeNumber=
 3185. 41149
 3186. indexPrime=
 3187. 795
 3188. primeNumber=
 3189. 41161
 3190. indexPrime=
 3191. 796
 3192. primeNumber=
 3193. 41177
 3194. indexPrime=
 3195. 797
 3196. primeNumber=
 3197. 41179
 3198. indexPrime=
 3199. 798
 3200. primeNumber=
 3201. 41183
 3202. indexPrime=
 3203. 799
 3204. primeNumber=
 3205. 41189
 3206. indexPrime=
 3207. 800
 3208. primeNumber=
 3209. 41201
 3210. indexPrime=
 3211. 801
 3212. primeNumber=
 3213. 41203
 3214. indexPrime=
 3215. 802
 3216. primeNumber=
 3217. 41213
 3218. indexPrime=
 3219. 803
 3220. primeNumber=
 3221. 41221
 3222. indexPrime=
 3223. 804
 3224. primeNumber=
 3225. 41227
 3226. indexPrime=
 3227. 805
 3228. primeNumber=
 3229. 41231
 3230. indexPrime=
 3231. 806
 3232. primeNumber=
 3233. 41233
 3234. indexPrime=
 3235. 807
 3236. primeNumber=
 3237. 41243
 3238. indexPrime=
 3239. 808
 3240. primeNumber=
 3241. 41257
 3242. indexPrime=
 3243. 809
 3244. primeNumber=
 3245. 41263
 3246. indexPrime=
 3247. 810
 3248. primeNumber=
 3249. 41269
 3250. indexPrime=
 3251. 811
 3252. primeNumber=
 3253. 41281
 3254. indexPrime=
 3255. 812
 3256. primeNumber=
 3257. 41299
 3258. indexPrime=
 3259. 813
 3260. primeNumber=
 3261. 41333
 3262. indexPrime=
 3263. 814
 3264. primeNumber=
 3265. 41341
 3266. indexPrime=
 3267. 815
 3268. primeNumber=
 3269. 41351
 3270. indexPrime=
 3271. 816
 3272. primeNumber=
 3273. 41357
 3274. indexPrime=
 3275. 817
 3276. primeNumber=
 3277. 41381
 3278. indexPrime=
 3279. 818
 3280. primeNumber=
 3281. 41387
 3282. indexPrime=
 3283. 819
 3284. primeNumber=
 3285. 41389
 3286. indexPrime=
 3287. 820
 3288. primeNumber=
 3289. 41399
 3290. indexPrime=
 3291. 821
 3292. primeNumber=
 3293. 41411
 3294. indexPrime=
 3295. 822
 3296. primeNumber=
 3297. 41413
 3298. indexPrime=
 3299. 823
 3300. primeNumber=
 3301. 41443
 3302. indexPrime=
 3303. 824
 3304. primeNumber=
 3305. 41453
 3306. indexPrime=
 3307. 825
 3308. primeNumber=
 3309. 41467
 3310. indexPrime=
 3311. 826
 3312. primeNumber=
 3313. 41479
 3314. indexPrime=
 3315. 827
 3316. primeNumber=
 3317. 41491
 3318. indexPrime=
 3319. 828
 3320. primeNumber=
 3321. 41507
 3322. indexPrime=
 3323. 829
 3324. primeNumber=
 3325. 41513
 3326. indexPrime=
 3327. 830
 3328. primeNumber=
 3329. 41519
 3330. indexPrime=
 3331. 831
 3332. primeNumber=
 3333. 41521
 3334. indexPrime=
 3335. 832
 3336. primeNumber=
 3337. 41539
 3338. indexPrime=
 3339. 833
 3340. primeNumber=
 3341. 41543
 3342. indexPrime=
 3343. 834
 3344. primeNumber=
 3345. 41549
 3346. indexPrime=
 3347. 835
 3348. primeNumber=
 3349. 41579
 3350. indexPrime=
 3351. 836
 3352. primeNumber=
 3353. 41593
 3354. indexPrime=
 3355. 837
 3356. primeNumber=
 3357. 41597
 3358. indexPrime=
 3359. 838
 3360. primeNumber=
 3361. 41603
 3362. indexPrime=
 3363. 839
 3364. primeNumber=
 3365. 41609
 3366. indexPrime=
 3367. 840
 3368. primeNumber=
 3369. 41611
 3370. indexPrime=
 3371. 841
 3372. primeNumber=
 3373. 41617
 3374. indexPrime=
 3375. 842
 3376. primeNumber=
 3377. 41621
 3378. indexPrime=
 3379. 843
 3380. primeNumber=
 3381. 41627
 3382. indexPrime=
 3383. 844
 3384. primeNumber=
 3385. 41641
 3386. indexPrime=
 3387. 845
 3388. primeNumber=
 3389. 41647
 3390. indexPrime=
 3391. 846
 3392. primeNumber=
 3393. 41651
 3394. indexPrime=
 3395. 847
 3396. primeNumber=
 3397. 41659
 3398. indexPrime=
 3399. 848
 3400. primeNumber=
 3401. 41669
 3402. indexPrime=
 3403. 849
 3404. primeNumber=
 3405. 41681
 3406. indexPrime=
 3407. 850
 3408. primeNumber=
 3409. 41687
 3410. indexPrime=
 3411. 851
 3412. primeNumber=
 3413. 41719
 3414. indexPrime=
 3415. 852
 3416. primeNumber=
 3417. 41729
 3418. indexPrime=
 3419. 853
 3420. primeNumber=
 3421. 41737
 3422. indexPrime=
 3423. 854
 3424. primeNumber=
 3425. 41759
 3426. indexPrime=
 3427. 855
 3428. primeNumber=
 3429. 41761
 3430. indexPrime=
 3431. 856
 3432. primeNumber=
 3433. 41771
 3434. indexPrime=
 3435. 857
 3436. primeNumber=
 3437. 41777
 3438. indexPrime=
 3439. 858
 3440. primeNumber=
 3441. 41801
 3442. indexPrime=
 3443. 859
 3444. primeNumber=
 3445. 41809
 3446. indexPrime=
 3447. 860
 3448. primeNumber=
 3449. 41813
 3450. indexPrime=
 3451. 861
 3452. primeNumber=
 3453. 41843
 3454. indexPrime=
 3455. 862
 3456. primeNumber=
 3457. 41849
 3458. indexPrime=
 3459. 863
 3460. primeNumber=
 3461. 41851
 3462. indexPrime=
 3463. 864
 3464. primeNumber=
 3465. 41863
 3466. indexPrime=
 3467. 865
 3468. primeNumber=
 3469. 41879
 3470. indexPrime=
 3471. 866
 3472. primeNumber=
 3473. 41887
 3474. indexPrime=
 3475. 867
 3476. primeNumber=
 3477. 41893
 3478. indexPrime=
 3479. 868
 3480. primeNumber=
 3481. 41897
 3482. indexPrime=
 3483. 869
 3484. primeNumber=
 3485. 41903
 3486. indexPrime=
 3487. 870
 3488. primeNumber=
 3489. 41911
 3490. indexPrime=
 3491. 871
 3492. primeNumber=
 3493. 41927
 3494. indexPrime=
 3495. 872
 3496. primeNumber=
 3497. 41941
 3498. indexPrime=
 3499. 873
 3500. primeNumber=
 3501. 41947
 3502. indexPrime=
 3503. 874
 3504. primeNumber=
 3505. 41953
 3506. indexPrime=
 3507. 875
 3508. primeNumber=
 3509. 41957
 3510. indexPrime=
 3511. 876
 3512. primeNumber=
 3513. 41959
 3514. indexPrime=
 3515. 877
 3516. primeNumber=
 3517. 41969
 3518. indexPrime=
 3519. 878
 3520. primeNumber=
 3521. 41981
 3522. indexPrime=
 3523. 879
 3524. primeNumber=
 3525. 41983
 3526. indexPrime=
 3527. 880
 3528. primeNumber=
 3529. 41999
 3530. indexPrime=
 3531. 881
 3532. primeNumber=
 3533. 42013
 3534. indexPrime=
 3535. 882
 3536. primeNumber=
 3537. 42017
 3538. indexPrime=
 3539. 883
 3540. primeNumber=
 3541. 42019
 3542. indexPrime=
 3543. 884
 3544. primeNumber=
 3545. 42023
 3546. indexPrime=
 3547. 885
 3548. primeNumber=
 3549. 42043
 3550. indexPrime=
 3551. 886
 3552. primeNumber=
 3553. 42061
 3554. indexPrime=
 3555. 887
 3556. primeNumber=
 3557. 42071
 3558. indexPrime=
 3559. 888
 3560. primeNumber=
 3561. 42073
 3562. indexPrime=
 3563. 889
 3564. primeNumber=
 3565. 42083
 3566. indexPrime=
 3567. 890
 3568. primeNumber=
 3569. 42089
 3570. indexPrime=
 3571. 891
 3572. primeNumber=
 3573. 42101
 3574. indexPrime=
 3575. 892
 3576. primeNumber=
 3577. 42131
 3578. indexPrime=
 3579. 893
 3580. primeNumber=
 3581. 42139
 3582. indexPrime=
 3583. 894
 3584. primeNumber=
 3585. 42157
 3586. indexPrime=
 3587. 895
 3588. primeNumber=
 3589. 42169
 3590. indexPrime=
 3591. 896
 3592. primeNumber=
 3593. 42179
 3594. indexPrime=
 3595. 897
 3596. primeNumber=
 3597. 42181
 3598. indexPrime=
 3599. 898
 3600. primeNumber=
 3601. 42187
 3602. indexPrime=
 3603. 899
 3604. primeNumber=
 3605. 42193
 3606. indexPrime=
 3607. 900
 3608. primeNumber=
 3609. 42197
 3610. indexPrime=
 3611. 901
 3612. primeNumber=
 3613. 42209
 3614. indexPrime=
 3615. 902
 3616. primeNumber=
 3617. 42221
 3618. indexPrime=
 3619. 903
 3620. primeNumber=
 3621. 42223
 3622. indexPrime=
 3623. 904
 3624. primeNumber=
 3625. 42227
 3626. indexPrime=
 3627. 905
 3628. primeNumber=
 3629. 42239
 3630. indexPrime=
 3631. 906
 3632. primeNumber=
 3633. 42257
 3634. indexPrime=
 3635. 907
 3636. primeNumber=
 3637. 42281
 3638. indexPrime=
 3639. 908
 3640. primeNumber=
 3641. 42283
 3642. indexPrime=
 3643. 909
 3644. primeNumber=
 3645. 42293
 3646. indexPrime=
 3647. 910
 3648. primeNumber=
 3649. 42299
 3650. indexPrime=
 3651. 911
 3652. primeNumber=
 3653. 42307
 3654. indexPrime=
 3655. 912
 3656. primeNumber=
 3657. 42323
 3658. indexPrime=
 3659. 913
 3660. primeNumber=
 3661. 42331
 3662. indexPrime=
 3663. 914
 3664. primeNumber=
 3665. 42337
 3666. indexPrime=
 3667. 915
 3668. primeNumber=
 3669. 42349
 3670. indexPrime=
 3671. 916
 3672. primeNumber=
 3673. 42359
 3674. indexPrime=
 3675. 917
 3676. primeNumber=
 3677. 42373
 3678. indexPrime=
 3679. 918
 3680. primeNumber=
 3681. 42379
 3682. indexPrime=
 3683. 919
 3684. primeNumber=
 3685. 42391
 3686. indexPrime=
 3687. 920
 3688. primeNumber=
 3689. 42397
 3690. indexPrime=
 3691. 921
 3692. primeNumber=
 3693. 42403
 3694. indexPrime=
 3695. 922
 3696. primeNumber=
 3697. 42407
 3698. indexPrime=
 3699. 923
 3700. primeNumber=
 3701. 42409
 3702. indexPrime=
 3703. 924
 3704. primeNumber=
 3705. 42433
 3706. indexPrime=
 3707. 925
 3708. primeNumber=
 3709. 42437
 3710. indexPrime=
 3711. 926
 3712. primeNumber=
 3713. 42443
 3714. indexPrime=
 3715. 927
 3716. primeNumber=
 3717. 42451
 3718. indexPrime=
 3719. 928
 3720. primeNumber=
 3721. 42457
 3722. indexPrime=
 3723. 929
 3724. primeNumber=
 3725. 42461
 3726. indexPrime=
 3727. 930
 3728. primeNumber=
 3729. 42463
 3730. indexPrime=
 3731. 931
 3732. primeNumber=
 3733. 42467
 3734. indexPrime=
 3735. 932
 3736. primeNumber=
 3737. 42473
 3738. indexPrime=
 3739. 933