بیست چهارمین کنفرانس اپتیک و لیزر ایران

هفته پیش در کنفرانس اپتیک برای ارائه مقاله کنفرانسی خودم برای اولین بار  شرکت کردم. تجربه خیلی خوبی کسب کردم، در اینجا نظرات و انتقادات خودم را به اشتراک می گذارم. ادامه خواندن بیست چهارمین کنفرانس اپتیک و لیزر ایران

دیکشنری تخصصی رشته های مختلف

امروز در حال نگارش پایان نامه بودم، که به کلمه INHIBIT برخوردم، برای ترجمه آن بعد از کمی در جستجو در گوگل با سایت دیکشنری برساد  آشنام شدم، گفتم بهتر است، این سایت را این جا هم به اشتراک بگذارم.

ادامه خواندن دیکشنری تخصصی رشته های مختلف

حل مکعب روبیک 3در3

در این پست الگوریتم حل مکعب روبیک را به اشتراک خواهم گذاشت.

ادامه خواندن حل مکعب روبیک 3در3

ساختمان داده های انتزاعی

درساختمان داده برخی از ساختارهای داده به صورت انتزاعی (Abstract data type) رفتار و مقدار آنها تعریف می شوند.مثلا صف اولویت یک ساختمان داده است، که رفتار آن علاوه بر ذخیره مقدار داده، یک شاخص اولویت به آن الصاق می شود. هرچه الویت این داده مشخص بیشتر باشد، این داده مقدم تر خواهد بود. در یک نگاه کلی متدهایی چون insert، removeو update کردن جهت حذف، اضافه کردن و اپدیت کردن ساختمان داده به کار می رود.

ادامه خواندن ساختمان داده های انتزاعی

مرتب سازی مقایسه ای و شمارشی

جهت مرتب سازی یک حجم از دیتای ورودی دو مکانیزم قالب مرتب سازی شمارشی و مرتب سازی مقایسه ای وجود دارد. حد پایین مجانب مرتب سازی مقایسه ای برابر ((Θ(nlog(n است، که در الگوریتم های مرتب سازی هیپ و مرتب سازی ادغام پیاده شده اند. کاهش مجانب پایین در الگوریتم های شمارشی محقق شده است. ازجمله آن می توان مرتب سازی مبنایی نام برد.

ادامه خواندن مرتب سازی مقایسه ای و شمارشی