JSON بررسی

2 سال پیش | 67 مشاهده شده
json

در این پست استاندارد JSON را بررسی خواهیم کرد.

تعریف جی سان در ویکی پدیا به شرح زیر آمده است:

جی‌سان  (به انگلیسی: JSON) مخفف JavaScript Object Notation (نشانه‌گذاری شیء جاوااسکریپت)، یک استاندارد باز متنیِ سبک برای انتقال داده‌ها است به گونه‌ای که برای انسان نیز خوانا باشد. جی‌سان از زبان اسکریپت‌نویسی جاوااسکریپت در نشان‌دادن ساختمان داده‌های ساده و آرایه‌های انجمنی مشتق شده‌است. با وجود ارتباط عمیقی که با جاوااسکریپت دارد، جی‌سان مستقل از زبان است و مفسرهایش تفریباً برای هر زبانی موجود هستند.

قالب جی‌سان در ابتدا توسط داگلاس کراکفورد مشخص و در RFC4627 شرح داده شده‌است. نوع رسانهٔ اینترنتی رسمی آن، application/json و پسوند نام پرونده‌های جی‌سان ‎.jsonاست.

JSON بر اساس دو ساختار ساخته شده است:

  1. مجموعه ای از زوج نام /  مقدار متناظر آن نام. در زبان های مختلف، این به عنوان یک شی، رکورد، ساختار، فرهنگ لغت، جدول هش، لیست کلید شده یا آرایه انجمنی تحقق می یابد.
  2. یک فهرست مرتب شده از مقدارها ها. در بیشتر زبان ها، این به صورت آرایه، بردار، لیست یا دنباله در نظر گرفته می شود.اینها ساختارهای داده جهانی هستند. تقریبا تمام زبان های برنامه نویسی مدرن آنها را در یک فرم یا دیگر فرم ها پشتیبانی می کنند. منطقی است که یک فرمت داده که قابل تبادل با زبان های برنامه نویسی دیگر باشد،  بر اساس این ساختارها ارائه شود.

در JSON، این موارد را می پذیرند:

یک شی مجموعه ای غیر مرتب از جفت نام / مقدار است. یک شی با {(کروشه باز) شروع می شود و به پایان می رسد} (کروشه بسته). هر نام به دنبال آن است: (کولون) و جفت نام / مقدار با (کاما) جدا می شوند.

object json

شکل 1: ابجکت در جی سان

آرایه یک مجموعه منظم  از مقادیر است. آرایه با [(براکت چپ) شروع می شود و(براکت راست) به پایان می رسد] . ارزش ها به وسیله کاما از هم جدا می شوند.

array

شکل 2:آرایه در جی سان

یک مقدار می تواند یک رشته با دو نقل قول یا یک عدد باشد یا  مقدار درست یا غلط یا صفر یا یک شی یا یک آرایه. این ساختارها را می توان در لایه قرار داد.

value

شکل 3:مقادیر مختلف  در جی سان

یک رشته یک دنباله از صفر یا بیشتر کاراکترهای یونیکد است، با علامت دو کوتشین یا نقل قول، با استفاده از فرامین \(بک اسلش)  جدا می شوند. یک کاراکتر  به عنوان یک رشته کاراکتر یک واحدی نشان داده می شود. رشته بسیار شبیه  رشته در زبان های  C یا Java است.

string

شکل 4:رشته در جی سان

در جی سان یک عدد بسیار شبیه شماره C یا Java است، به جز اینکه فرمت های هشت و هگزادسیمال مورد استفاده قرار نمی گیرند.

number

شکل 4:اعداد در جی سان

فضای خالی را می توان بین هر جفت نشانه قرار داد. صرفنظر از چندین کدگذاری، به طور کامل جی سان توصیف گردید.

Arrays as JSON Objects

[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]

Object Syntax

{ "name":"John", "age":30, "car":null }

Arrays in JSON Objects

Arrays can be values of an object property:

{"name":"John","age":30,"cars":[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]}

Accessing Array Values

You access the array values by using the index number:
x = myObj.cars[0];
https://www.w3schools.com/js/js_json_arrays.asp


پاسخی بگذارید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.