در حال توسعه یک کلاس برای ارتباط با ای پی آی رست  وردپرس هستم که در حین واکشی دیتا ایکسپشن جی سان رخ می دهد در این پست نتایج حل مشکل را منتشر خواهم کرد.

خطای کامل:

07-13 08:50:06.839 12167-12194/xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign D/xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign.AsyncTask: org.json.JSONException: Value
[{“tags”:[871,1635,1631,873,875,877,879,881,1633,1579,121,1088,1124,1357,1120,1122,1581,1116,1118],

“template”:””,”featured_media”:3132,”status”:”publish”,”excerpt”:{“rendered”:”<p>برای ارائه سازگاری به عقب برای ویژگی های جدید  در آندروید، گوگل به طور مرتب مجموعه ای از کتابخانه ها تحت عنوان AppCompat پشتیبانی می کند که توسعه دهندگان می توانند در برنامه خود ادغام کنند. علی رغم اینکه هیچ خطای در کد اپلیکشن اندریدم وجود ندارد خطای ذکر شده  از کلاس AppCompat در لاگ [&hellip;]<\/p>\n”,”protected”:false},”comment_status”:”open”,”link”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%be-%da%a9\/”,”_links”:{“wp:attachment”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3128″}],”author”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1″,”embeddable”:true}],”wp:term”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3128″,”embeddable”:true,”taxonomy”:”category”},{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3128″,”embeddable”:true,”taxonomy”:”post_tag”}],”replies”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3128″,”embeddable”:true}],”version-history”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3128\/revisions”}],”about”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post”}],”self”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3128″}],”collection”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/posts”}],”curies”:[{“href”:”https:\/\/api.w.org\/{rel}”,”templated”:true,”name”:”wp”}],”wp:featuredmedia”:[{“href”:”https:\/\/blog.stackprogramer.xyz\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3132″,”embeddable”:true}]},”format”:”standard”,”type”:”post”,”modified_gmt”:”2018-07-12T06:25:00″,”date”:”2018-07-12T05:03:23″,”meta”:[],”modified”:”2018-07-12T06:25:00″,”content”:{“rendered”:”<p dir=\”rtl\” style=\”text-align: justify;\”><span id=\”result_box\” class=\”\” lang=\”fa\”><span class=\”\”>برای ارائه سازگاری به عقب برای ویژگی های جدید  در آندروید، گوگل به طور مرتب مجموعه ای از کتابخانه ها تحت عنوان AppCompat پشتیبانی می کند که توسعه دهندگان می توانند در برنامه خود ادغام کنند. <\/span><\/span>علی رغم اینکه هیچ خطای در کد اپلیکشن اندریدم وجود ندارد خطای ذکر شده  از کلاس AppCompat در لاگ کت نشان می دهد در این پست نحوی رفع آن را بررسی خواهم کرد.<\/p>\n<p><!–more–><\/p>\n<p dir=\”rtl\” style=\”text-align: justify;\”>خطای کامل اندروید:<\/p>\n<blockquote>\n<p dir=\”ltr\”>07-12 08:19:55.981 25754-25754\/xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign E\/dalvikvm: Could not find class &#8216;android.graphics.drawable.RippleDrawable&#8217;, referenced from method android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper.hasOverlappingRendering<\/p>\n<\/blockquote>\n<p dir=\”rtl\” style=\”text-align: justify;\”>برای <a href=\”https:\/\/stackoverflow.com\/questions\/47027853\/exception-android-graphics-drawable-rippledrawable-referenced-from-method-and\”>رفع مشکل<\/a> باید مینیمم اس دی کی را برای پروژه ای پی ای بالای 19 مثلا 20،21،&#8230;بگذاریم مشکل حل خواهد شد. ولی شبیه ساز اندرید من بلواستکس ای پی ای 19 است، اون وقت نمی تونم برنامه ام را دبیاگ کنم.<\/p>\n<div class=’social-share-w

همان طور که مشاهده می کنیم در وسط دیتای جی سان خطای قبل که در این لینک بحث شد دوباره پیدا شده است. ممکن است علت خطای ایکسپشن جی سان همین باشد.

07-12 08:19:55.981 25754-25754\/xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign E\/dalvikvm: Could not find class &#8216;android.graphics.drawable.RippleDrawable&#8217;, referenced from method android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper.hasOverlappingRendering

خطای خط بالا که بیان شد رفع شد اما همچنان جی سان اکسپشن داشتم در نهایت با توجه به مقاله این لینک کلاس های یو ار ال را که به https تغییر دادم الان به راحتی ای پی ای جی سان گیت ها را خوانده و به آن دسترسی دارد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *