بعد از اپدیت بلواستکس به نسخه سه با یک مشکل روبه رو شدم. بلو استکس ورژن قبل برای دیباگ کردن برنامه از لاگ کت استفاده می کردم خطاها و هشدار ها را مشاهده می کردم ولی برای این نسخه جدید داخل محیط اجرا پیغام که پروسه شبیه ساز اندروید قابل دیباگ کردن نیست.

خطای کامل:

07/14 02:35:42: Launching app

….
$ adb shell am start -n “xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign/xyz.stackprogramer.stackdesign.stackdesign.MainActivity” -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER
Client not ready yet..Waiting for process to come online
Waiting for process to come online
Waiting for process to come online
Timed out waiting for process to appear on emulator-5554

بخش لاگ رویدادها هم همچین خطایی دارد:

5:04 AM Can’t bind to local 8676 for debugger

مشکل را به خود سایت بلواستکس گزارش کردم ولی هنوز جوابی نیامد بعد از بررسی بیشتر متوجه شدم دستورات دیباگ اپ من هم چاپ می کند اما همه پروسه ها با هم است برای رفع مشکل موقت داخل فیلتر اپ ای دی اپلیشکن خود یعنی xyz.stackprogramer.stackdesign وارد کردم که الان موقت کارم راه افتاده است.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *